Biedrība “Lauku studija” realizēja projektu “Izgaismo skaņu”

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada biedrība “Lauku studija” 2024.gadā, realizējot projektu “Izgaismo skaņu”, iegādājās skatuves gaismas aprīkojumu, lai nodrošinātu biedrības muzikālo ansambļu uzstāšanos kvalitatīvu izgaismošanu koncertos un festivālos. Pateicoties projektam, biedrības ansambļiem ir iespēja piedalīties dažādos Augšdaugavas novada organizētajos pasākumos ar atbilstošu vizuālo un tehnisko nodrošinājumu, kas piesaista skatītājus. Biedrības ansambļi piedalās koncertos Latvijā un Lietuvā.

Biedrība “Lauku studija” Turpinot iesākto darbu, piedaloties biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība ”Kaimiņi”” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektā, saņēma finansiālo atbalstu projekta “Izgaismo skaņu” (ELFLA projekts (23-03-AL28-A019.2201-000002) realizēšanai, kas saistīts ar kvalitatīvas skatuves apgaismošanas tehniskā aprīkojuma iegādi.

Minētais skatuves apgaismošanas aprīkojums kopā ar iepriekšējā projektā iegādāto mūzikas aparatūru ļaus nodrošināt kvalitatīvu pasākumu tehnisko nodrošinājumu pašu organizētos koncertos, vieskoncertos un festivālos. Iegūtais aprīkojums ļaus nodrošināt kultūras pasākumu skatuves vizuālā noformējuma kvalitāti ne tikai koncertzālēs, bet arī uz lielajām skatuvēm brīvā dabā. Šajos pasākumos būs iespēja piedalīties Augšdaugavas novada pašdarbības kolektīviem un grupām izmantojot mūsdienīgu skatuves tehnisko aprīkojumu, kas nodrošinās pilnvērtīgu un kvalitatīvu kolektīvu uzstāšanos un cels pasākumu tehniskās organizēšanas līmeni. Kvalitatīvs skatuves vizuālais noformējums var kļūt par vienu no kritērijiem piedaloties un organizējot dažādus pasākumus.

Kopējais projekta finansējums ir 48 897,31 EUR, no kuriem  44 007,58 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet pārējo summu 4 889,73 EUR līdzfinansē Augšdaugavas novada pašvaldība.

Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēdes