Bibliotēku pasākumi jūlijā

AKTUĀLI

Datums/laiksVietaAktivitātes  
12.07. plkst.11.00Ambeļu pagasta bibliotēka“Džinsa auduma piespraude – idejas no grāmatu plaukta” - radošā darbnīca bērniem, nozaru literatūras apskats
5.07. plkst.13.00Biķernieku pagasta bibliotēka“Vasaras prieki” – lasītveicināšanas  aktivitātes (skaļā lasīšana, galda spēļu spēlēšana u.c. radošas nodarbes)
12.07. plkst.14.00Dubnas pagasta bibliotēka"Izkrāso pasauli košās krāsās"- radošā darbnīca un aizraujošs ceļojums mākslas pasaules literatūrā
09.07. plkst. 16.00Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka“Grāmatu otrā dzīve” – izstādes atklāšana
11.,18.,25.07. plkst.13.00Laucesas pagasta bibliotēkaRadošās un izzinošās ceturtdienas bērniem vasaras brīvlaikā
02.07. plkst. 17.00Līksnas pagasta bibliotēkaGalda spēļu vakars
15.07.-31.07.Līksnas pagasta bibliotēka"Līksnas foto detektīvs" - erudīcijas un novadpētniecības spēle. Nolikums bibliotēkas FB lapā. Skat. https://www.facebook.com/liksnasbiblioteka/
04.,11.,18., 25.07. plkst. 11.00Medumu pagasta bibliotēka “Vasara bibliotēkā ar Diegabiksi” - lasītveicināšanas aktivitātes
04.07. plkst.15.00Naujenes bibliotēkas
Bērnu nodaļa
Valda Grebeža māla svilpītes radošā darbnīca bērniem
23.07. plkst.17.00Naujenes bibliotēka  "Gruzijas vilinājums” - novadnieces Ineses Minovas fotogrāfiju izstādes atklāšana
30.07. plkst.17.30Naujenes bibliotēka  “Gleznojam kopā ar Antoņinu Rudāni”- radošā darbnīca pieaugušajiem
18.07. plkst. 15.00Naujenes bibliotēkas
Bērnu nodaļa
“Bērnu BIBLIOVASARA 2024”- āra aktivitātes bērniem un jauniešiem- nodarbību cikls
11.,25.07. plkst.15.00Naujenes bibliotēkas
Bērnu nodaļa
“Bērnu BIBLIOVASARA 2024”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- nodarbību cikls
2.,9.,16.,
23.,30.07. plkst. 14.00
Naujenes bibliotēkas PSV Naujene“Bērnu BIBLIOVASARA 2024”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- nodarbību cikls
3.,10., 31.07. plkst.15.00Naujenes bibliotēkas PSV Vecstropi“Bērnu BIBLIOVASARA 2024”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- nodarbību cikls
4.,11.07. plkst.15.00Naujenes bibliotēkas PSV Lociki“Bērnu BIBLIOVASARA 2024”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- nodarbību cikls
04.,11.,18.07. plkst.15.00Nīcgales pagasta Tautas bibliotēka“Radošie pirkstiņi”- radošie projekti bērniem un jauniešiem
11.07.  plkst.17.00Sventes pagasta bibliotēkaLasītāju klubiņa tikšanās
22.07. plkst.17.00Sventes pagasta bibliotēka"Sventes ekspedīcija 2" - foto orientēšanās spēle. Turpināsim iepazīt un atklāt Sventi!
04.,11.,18., 25.07. plkst. 14.00Tabores pagasta bibliotēka"Skolēnu brīvlaiks"- radošās aktivitātes
      Izstādes
01.-31.07.Ilūkstes Pilsētas Bērnu bibliotēka"Ilūkste - manas dzimtās mājas" - literatūras izstāde par dzimto pilsētu un novadpētniecības krājuma popularizēšanas akcija
09.07.-09.08.Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka“Grāmatu otrā dzīve” - grāmatu izstāde orimato tehnikā
18.06.-06.07.Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka“Mana krāsu palete”- Ineses Sudares radošo darbu izstāde
23.07.-25.08.Naujenes bibliotēka  "Gruzijas vilinājums”-novadnieces Ineses Minovas fotogrāfiju izstāde
01.-31.07.Nīcgales pagasta Tautas bibliotēka"Kokteilis atpūtai" -virtuāls tematisko grāmatu apskats bibliotēkas FB lapā. Skat. https://ej.uz/xmbj
26.07.-31.07.Silavišķu ārējās apkalpošanas punktsAnnas dienas svinību tradīcijas un vietējo gaviļnieču sumināšana – grāmatu un novadpētniecības materiālu apskats

Informāciju apkopoja: Augšdaugavas novada Bibliotēku nodaļas vadītāja Ž.Moiseja

Fotoizstāde "Gruzijas vilinājums" Naujenes bibliotēkā