Bebrenes seniori dzied un dejo Rīgā

AKTUĀLI

Vislatvijas Senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki šogad notika 26. augustā Rīgā, Ziemeļblāzmas parka estrādē. Mēs dziedājām un dejojām kopā ar vairāk kā 60 vokālajiem ansambļiem un deju kolektīviem no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas.

Bebrenes senioru vokālais ansamblis “Sarma” un deju kopa “Rudzupuķes” svētku koncertā piedalījās ar kopīgu kompozīciju  “Dziesma un deja”. Mūsu uzstāšanās izdevās veiksmīga, saredzama un sadzirdama, jo tieši tad laika apstākļi bija labvēlīgi.

 Paldies par sadarbību Bebrenes senioriem, kolektīvu vadītājām Ilonai un Guntai un Bebrenes pagasta pārvaldei. Lai izdodas arī turpmāk daudzu ieceru īstenošana senioru sabiedriskajā dzīvē!

Lorija Kaminska

VNĪ izsludina cenu aptauju robežapsardzības infrastruktūras izbūvei