Augšdaugavas novads pārstāvēts pirmo Dziedāšanas svētku 160. gadadienas koncertā Dikļos

AKTUĀLI

15. jūnijā Valmieras novada Dikļos izskanēja pirmo Dziedāšanas svētku 160. gadskārtas lielkoncerts, piedaloties 125 koriem no visas Latvijas. Augšdaugavas novadu šajos skaistajos svētkos pārstāvēja Augšdaugavas novada kultūras centra jauktais koris "Latgale" un Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktais koris „Lašu koris”.

1864. gadā Dikļu mācītāja Jura Neikena sarīkotie Dziedāšanas svētki aizsāka Dziesmu svētku tradīciju Latvijā. Trešo Vasarsvētku rītā pirmajos Dziedāšanas svētkos Dikļos satikās seši vīru kori no Dikļiem, Rūjienas, Mazsalacas, Salacgrīvas, Limbažiem un Straupes, vairāk nekā 100 dziedātāji un tikpat daudz draudzes pagastu skolu bērni, lai visu dienu pavadītu kopīgā dziedāšanā. Viņi pulcējas pagasta skolas ēkā, kur vienojās par repertuāru, ko dziedās katrs koris un ko – visi kopā. Ap pusdienlaiku vīri gājienā pa divi devās uz Dziedāšanas svētku norises vietu, kam mūsdienās dots Neikenkalna vārds, savukārt pakalniņu, kur pulcējās koristi, un apkārt esošo teritoriju tagad pazīst kā Neikenkalna dabas koncertzāli. Koristi sāka dziedāt ap pusdienlaiku un turpināja, kamēr tika iedegtas lāpas – pirmie Dziedāšanas svētki izskanēja īsi pirms pusnakts. Jau nākamajā gadā Jura Neikena ierosmē Dziedāšanas svētki notika Bauņu Jēkaba kalniņā Valmieras novada Matīšu pagastā, bet 1866. gadā koristi pulcējās Rūjienā.

Pirmajos Dziedāšanas svētkos mācītājs Juris Neikens uzstājās ar runu, kuras beigās izteica vēlējumu: “Dievam par godu un mums par svētību un prieku lai tad nu aug un vairojas dziesmas un Dziesmu svētki!”

Dikļos Juris Neikens kalpojis desmit savas dzīves ražīgākos gadus. Viņš bija izcils mācītājs un sprediķu teicējs. Mācoties Vidzemes draudžu skolotāju seminārā, kur liela vērība bija arī mūzikas apguvei, Juris Neikens uzskatīja, ka mūzikai ir liela nozīme garīgo vērtību stiprināšanā.

15. jūnijā Neikenkalna dabas koncertzālē vairāk nekā trīs tūkstošu koristu balsis vienojās koncertā “Jaunā zelt”, izdziedot XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku programmas esenci.

Var pielikt punktu darba gaitām, bet ne sportam