Augšdaugavas novada vokālo ansambļu saiets “Skanīgais stāsts”

AKTUĀLI

Skrudalienas pagasta Silenes kultūras namā 16.jūnijā, lai izdziedātu savu muzikālo stāstu, pulcējās Augšdaugavas novada vokālie ansambļi. Saietā piedalījās: Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais vokālais ansamblis “Stage on” vadītāja Tatjana Vucāne, Līksnas pagasta Kultūras nama bērnu vokālais ansamblis ”DoReMi” vadītāja Anastasija Lukašenoka un  sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” vadītāja Liene Kapača, Bebrenes  pagasta Kultūras nama bērnu vokālais  ansamblis “Mazputniņš” vadītāja Elita Vaitkeviča un senioru vokālais ansamblis “Sarma” vadītāja Gunta Radzoba, Naujenes pagasta Kultūras centra bērnu vokālais  ansamblis “Odziņas” vadītāja Tatjana Zviceviča, slāvu tradīciju ansamblis “Radenie” vadītāja Tatjana Čuprova, Kalkūnes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pērles” un jauktais vokālais ansamblis “Dedze” vadītāja Brigita Madelāne, Laucesas pagasta sabiedriskā centra senioru vokālais ansamblis “Prieks” vadītāja Inna Kralika, Demenes pagasta Kultūras nama jauktais vokālais ansamblis “Aizturi elpu” vadītājs Zigfrīds Pļiska, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra sieviešu vokālais ansamblis “Lilija” vadītāja Lilija Kuciņa, Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis “Čvartaks” vadītājs Ansis Ataols Bērziņš, Skrudalienas pagasta Silenes Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas” vadītāja Inna Kralika, Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstelītes” vadītāja Žaneta Gasjaņeca, Subates Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte” vadītāja Gunta Radzoba.

Pasākuma īpašie viesi, Dekšāres pagasta vīru vokālais ansamblis, vadītāja Agnija Romanovska, bija mērojuši tālu ceļu no Rēzeknes novada, lai iepriecinātu skatītājus ar savu skanīgo dziedājumu. Pasākums notika Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Paldies visiem kolektīviem par dalību saietā!

Teksts, foto: Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vecākā kultūras darba speciāliste Vita Litiņa

Aizvadīta II Aktiermeistarības vasaras skola Subatē