Augšdaugavas novada vasaras nodarbinātības programma

Izglītība

Arī 2023. gadā pašvaldība veiksmīgi īstenos vasaras nodarbinātības programmu novada teritorijā un dos iespēju skolēniem strādāt vasaras laikā un iegūt darba prasmes un iemaņas, kuras būs noderīgas nākotnē. No 20. marta līdz 9. aprīlim tika organizēta pieteikšanās Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai un Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvās nodarbinātības projektam. Darbs skolēniem šogad tiek piedāvāts laika posmā no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Pašvaldības programmas ietvaros ir pieejamas 92 darba vietas, ko piedāvā novada uzņēmēji. To starpā ir SIA Naujenes pakalpojumu serviss, SIA Antaris, Būvniecības nams “Kurši”, Zemnieku saimniecība “Ziediņi”, SIA “Krizantēmas”, SIA “ILTA D”, SIA “Ornaments” un citi. Kopumā ir saņemti 268 pieteikumi darbiem, tas liecina par lielu novada skolēnu aktivitāti. Līdz aprīļa beigām programmas koordinatori apkopos informāciju un sazināsies ar skolēniem vai skolēnu vecākiem, lai informētu par darba vietām un darba laiku. Darba vietas tiks sadalītas, ņemot vērā prioritāro secību un apstākļus, kas tika atzīmēti pieteikumos.

Pateicoties NVA programmas iedalītām darba vietām, tiem skolēniem, kuri nesaņems darba vietu pašvaldības programmas ietvaros, būs iespēja pastrādāt šīs programmas ietvaros.

Diemžēl, uz šo brīdi ir novada pagasti, kur piedāvāto darba vietu skaits ir ļoti mazs vai arī vispār nav, līdz ar to tiek meklētas dažādas iespējas, lai skolēns varētu strādāt tuvākajā pagasta teritorijā.

Šogad pieteikšanās notika elektroniski, un tā bija veiksmīga pieredze gan pieteicējiem, gan programmas koordinatoriem, jo ļāva produktīvi sekot līdzi reģistrēšanas gaitai un strādāt ar informācijas apkopošanu.

Tuvākajā laikā tiks apzināti visi skolēni, un tiks saņemta informācija par piedāvātajām iespējām.

Informācijai:

Olesja Ņikitina, talr. 65437663

olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv

Iveta Repkova, talr.65447865 

iveta.repkova@augsdaugavasnovads.lv

Naujenes pamatskolas skolēni iepazīst profesijas