Augšdaugavas novada kultūras jomas darbinieki devās pēc jauniem iespaidiem un idejām uz Aizkraukles novadu

Kultūra

25. augustā Augšdaugavas novada kultūras centru, tautas namu, bibliotēku un muzeju darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Aizkraukles novadu, kas līdzīgi mūsu novadam, teritoriāli izvietojies abos Daugavas krastos, apvienojot dažādus kultūrvēsturiskos novadus.

Mērķis – gūt jaunus iespaidus un idejas turpmākajam darbam, nodibināt kontaktus, lai veidotu sadarbību.

Brauciena laikā tika apmeklēts Staburaga saieta nams, bibliotēka, apskatīta Aivara Kluša gleznu izstāde, izstaigāts Vīgantes parks. Parkā tika baudīta P. Barisona mūzika un skaistie Daugavas krasti.

Jaunjelgavas kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītājs Eduards Kaļķis vadīja aizraujošu un izzinošu ekskursiju pa pilsētu. Tika apmeklēts Jaunjelgavas Tūrisma informācijas centrs.

Aizkrauklē tika apskatīts novada lielākais kultūras centrs. Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne prezentēja novada kultūras jomas struktūru un kultūras pārvaldes darbu.

Koknesē tika apmeklēts Tūrisma informācijas centrs, bibliotēka un Kokneses pilsdrupas - viena no vēsturiski nozīmīgākajām un ainaviskākajām vietām starp divām upēm – Pērsi un Daugavu.

Noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Likteņdārzā esošo, jaunatklāto saieta namu.

Paldies Aizkraukles novada kultūras pārvaldes vadītājai Antai Teivānei un metodiķei  Anitai Ostrovskai  par sirsnīgo uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja:

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”
Kultūras pasākumu organizatore
Kristīne Saulīte
Tālr.: 654 31867, mob.tālr.: 26362572
E-pasts: kristine.saulite@augsdaugavasnovads.lv
Foto: Olga Kuzmina

Dāliju ziedu izstāde Maļinovas pagasta bibliotēkā