Augšdaugavas novada jaunieši IELĪGO, ievērojot un papildinot tradīcijas ar jauno…

Jaunatnei

Kalkūnes Jauniešu attīstības centra jaunatne turpinot 2018.gadā uzsākto tradīciju, 19.jūnijā Kalkūnes Jauniešu centra teritorijā un telpās organizēja skaisto, jautro un jau tradicionālo jaunatnes pasākumu “Ie_līgo!”, uz kuru ieradās visu Augšdaugavas novada jauniešu attīstības centru jaunatne, pulcējot vienā vietā vairāk nekā 70 dalībniekus no Vaboles, Naujenes, Višķu, Skrudalienas, Demenes, Ilūkstes un Kalkūnes Jauniešu attīstības centriem.

Gatavojoties pasākumam, Kalkūnes Jauniešu attīstības centra jaunatne no Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastiem sastapās ar vairākiem šķēršļiem, kā arī no dabas puses, tāpēc bija sagatavojušies vairākiem pasākuma scenārijiem un sarunājuši ar dabas spēkiem labus laikapstākļus. Draudzība ar dabas spēkiem šoreiz iedarbojas un pasākums notika gan ārā, gan jauniešu centra telpās ar visām iepriekš ieplānotām aktivitātēm.

Svētku vakaru uzsākot, visus uzrunāja Sventes apvienības pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska un tika pacelts zelta ritenis, kā saules simbols, kuru ar košām lentēm izrotāja visi pasākuma dalībnieki. Jaunieši komandās pa 4-5 dalībniekiem izmēģināja savus spēkus 8 disciplīnās, kuras bija saistītas gan ar prasmi būt ātriem, gan radošiem, gan zinošiem un draudzīgiem. Kopumā pasākums tika balstīts uz latviešu ielīgošanas tradīcijām, kuras mūsdienīgi tika apstrādātas un pielāgotas jaunatnei.

Pēc čakli izpildītiem uzdevumiem, veiksmīgi paveiktām aktivitātēm noslēgumā visus gaidīja balvas un tradicionāls cienasts, kuru jaunieši paši pagatavoja iepriekšējā naktī, lai iepriecinātu ieradušos ciemiņus. Un kāds vasaras saulgriežiem veltīts pasākums bez maģijas un svētku ugunskura? Pielāgojoties apstākļiem tika iededzināts gan kopīgais svētku uguns, gan katram individuāli bija iespēja piedalīties uguns rituālā, iededzinot sveci burciņā, lūdzot spēku un izturību visam gadam.

Kalkūnes Jauniešu attīstības centrs izsaka pateicību visiem jauniešiem, kuri varēja ierasties uz šo pasākumu, kā arī Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei Kalkūnes pagastā Aijai Cimoškai, kultūras darba vadītājai Kalkūnes pagastā Allai Izranovai, Kalkūnes Jauniešu attīstības centra draudzenei Marijai Kohanovičai, visiem Augšdaugavas novada jaunatnes lietu speciālistiem par atbalstu – Margaritai Vasiļevskai, Andrai Kantānei, Aiga Soldatjonoka, Olgai Pankovai, Vladam Streļcovam, Zanei Ozolai, Laurai Grigorjevai, Jolantai Morozovai un Inārai Lapkovskai, kā arī milzīgs PALDIES Sventes, Kalkūnes, Medumu pagastu jauniešiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā, dekorāciju sagatavošanā.

Lai ar mirkļiem piepildīta vasara un tiekamies nākamajā “Ie_līgo!_2025”!

Informāciju apkopoja: Kalkūnes Jauniešu attīstības centra Jaunatnes lietu speciālists Andrejs Rucko

Augšdaugavas novada Demenē, Silenē un Ambeļos notiks sporta pikniki