Augšdaugavas novada izglītības iestāžu “Goda diena”

AKTUĀLI

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis, kad pieminam Latvijas brīvības cīņas un svinam mūsu valsts proklamēšanas gadadienu. Šis ir arī laiks, kad godinām Latvijas iedzīvotājus.

Sagaidot Latvijas valsts proklamēšanas 105. gadadienu, turpinām Latvijas simtgadē Augšdaugavas novadā aizsākto tradīciju – godināt izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

9. novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” tika godināti 23 skolēni no 16 Augšdaugavas novada izglītības iestādēm. Pasākuma laikā ne tikai varēja uzzināt par katra nominanta sasniegumiem, bet arī ieklausīties pārdomās, kas katram no viņiem ir Latvija.

“Latvija man ir dzimtās mājas, skola, interaktīvi pasākumi, ekskursijas pa skaistām vietām - lieliskākā vieta, kur piedzimt un augt, un dzīvot. Latviju es sajūtu caur manas dzimtās puses ozolzīlēm, kuras var iesakņoties un būt spēcīgi, vareni ozoli - kādam jāaug ikvienam jaunietim. Caur Manas valsts himnu, caur Dziesmusvētkiem, caur putnu balsīm, kas vienmēr sauks mani atgriezties mājās” – tā savās izjūtās par Latviju dalās Kalupes pamatskolas 7. klases skolnieks Bernards Jaunošāns. Katra nominanta pārdomās jūtama mīlestība pret savu dzimto vietu, skolu, novadu un valsti, pret savu ģimeni un līdzcilvēkiem, pret skaisto Latvijas dabu un tradīcijām.

“Latvija ir mana Dzimtene, mana tēvzeme. Latviešu tauta ir mana tauta, latviešu zeme ir mana zeme un latviešu valoda ir mana valoda, skanīga un skaista. Tikai Latvijā esmu izveidojies par tādu cilvēku kāds esmu. Latvija vienmēr būs manā sirdī” (Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9. klases skolnieks Roberts Alberts Zeltiņš)

“Goda dienas” pasākumā klātesošos uzrunāja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un pateicās skolotājiem un vecākiem par atbalstu ikdienā, skolēniem – par zinātkāri, aktivitāti un iesaistīšanos mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī novēlēja turpmāk izdošanas un neatlaidību savu mērķu sasniegšanā, zināšanu pilnveidošanā un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.

Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma:

Augšdaugavas novada Sporta skolas audzēknis Vladislavs Desjatkovs

Augšdaugavas novada Sporta skolas futbola nodaļas audzēknis Jānis Bleive

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9. klases skolnieks Roberts Alberts Zeltiņš

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 4. kursa audzēknis Mairis Naglinskis

Biķernieku pamatskolas 9. klases skolniece Marija Pudāne

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkne Ilva Užule

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. klases skolniece Kate Seile

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11. klases skolniece Katrina Baltmane

Kalupes pamatskolas 7. klases skolnieks Bernards Jaunošāns

Laucesas pamatskolas 6. klases skolniece Darina Lapkovska

Lāču pamatskolas 7. klases skolniece Valerija Zaiceva

Medumu speciālās pamatskolas 2. kursa audzēknis Toms Kārlis Meirāns

Naujenes pamatskolas 8. klases skolniece Katarina Vaikule

Randenes pamatskolas 9. klases skolniece Anastasija Petrova

Salienas vidusskolas 9. klases skolniece Poļina Tajevska

Salienas vidusskolas 12. klases skolniece Jeļizaveta Kažoha

Sventes vidusskolas 9. klases skolnieks Oskars Saveļjevs

Sventes vidusskolas 12. klases skolnieks Armands Rokjāns

Špoģu vidusskolas 8. klases skolniece Madara Aleksejeva

Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Madara Suveizda

Vaboles pamatskolas 9. klases skolniece Elīza Daniela Cīrule

Zemgales vidusskolas 5. klases skolniece Sofia Vasiļjeva Thygesen

Zemgales vidusskolas 12. klases skolniece Julija Kuprijanova

Katrs skolēns saņēma novada Pateicības rakstu un simbolisku dāvanu – krājkasīti ar latviešu rakstu zīmēm. Kāds tajā krās zināšanas un prasmes, cits – sapņus un ieceres, kāds ceļojums un draugus, bet kāds līdzekļus savu vēlmju īstenošanai.

“Domāju, sākumā bija Ezers - Ezers, kā vēss vasaras rīts, tāds, kura ūdeņos ienirstot, zūd bažas un uztraukums. Tajā tevi nebiedē viļņi un nenomāc aukstums. Liekas, ka klusā Ezera plašumā es esmu upe. Viena no iztekām, kas var nest bezgalīgas ūdens straumes plašumos. Un, lai cik daudz citu Ezeru es šķērsotu, lai cik tālu man būtu jātek, es vienmēr zināšu, kas plūst manos dziļumos” – tā savās pārdomās dalās Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Madara Suveizda

Katru mācību gadu skolās ievijas jauns posms – bagātīgs, aizraujošs, ar stāstiem, darbiem, jauniem izaicinājumiem un sasniegumiem piepildīts. Svētku priekšvakarā Paldies tika teikts 16 izglītības iestāžu kolektīviem par sadarbību, īstenojot aktivitātes skolā, piedaloties izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos, izkopjot savstarpējo attiecību kultūru, stiprinot pilsonisko sabiedrību.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska pasākuma noslēgumā pateicās skolotājiem par zināšanu sniegšanu un atbalstu, skolēniem par labām un teicamām sekmēm un iesaistīšanos mācību un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī novēlēja izdošanos turpmāk, būt aktīviem, zinātkāriem un neapstāties sevis pilnveidošanā, zināšanu krāšanā un pielietošanā, virzoties uz savu mērķu sasniegšanu.

“Latvija ir mana Tēvzeme un manas mājas. Tā ir zeme, kurā es esmu mīlēta un jūtos laimīga. Es izbaudu ikvienu dienu – gan jauku, gan neizdevušos, ko pavadu Latvijā. Atgriežoties no ceļojumiem, tiklīdz lidmašīnas šasija skar zemi, man uzreiz rodas māju sajūta. Es vēlos, lai katrs Latvijas iedzīvotājs patiesi mīlētu un rūpētos par savu valsti, tad tā varēs pilnveidoties un gūt visaugstākos sasniegumus dažādās jomās” (Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11. klases skolniece Katrina Baltmane)

“Gluži kā trīs zvaigznes, kas mirdz Latvijas Brīvības piemineklī, Latvijai es vēlētu, lai tā būtu gan Dieva svētīta, gan šeit būtu darbs, ko latvju tauta nenogurdināmi un mērķtiecīgi veiktu, gan apbrīnas vērtā un skaistā daba, kuru tauta mīlētu un apbrīnotu paaudžu paaudzēs” (Naujenes pamatskolas 8. klases skolniece Katarina Vaikule)

Savos darbos un domās radām Latviju, darām Latviju, esam Latvija! Kādi būsim paši, kā sargāsim to, tāda būs mūsu Latvija!

Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Inese Zuģicka

14. novembris - Pasaules diabēta diena