Ar pašvaldības atbalstu veiks energoefektivitātes pasākumus divās daudzdzīvokļu mājās

Pagastu un pilsētu ziņas

25. martā kārtējā Daugavpils novada domes sēdē deputāti atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (Kalkūnes ielā 12, Kalkūni) īpašniekiem, energoefektivitātes pasākumiem.

Kopējais projekta finansējums sastāda 45 192,51 EUR – no tiem pašvaldības līdzfinansējums sastāda 55% jeb 24 766,30 EUR, kur 250,00 EUR tiek novirzīti energoauditam un termogrāfijas veikšanai, 2300 EUR tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai, kā arī 14 450,13 EUR jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, savukārt gala sienu siltināšanai 7766,17 EUR. Pārējie 45% no kopējā finansējuma jeb 20 426,21 EUR ir dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējums.

Īstenojot projektu enerģijas ietaupījums paredzēts 6,63% jeb 12,88 kWh/m2/gadā pēc jumta seguma nomaiņas un 4,96% jeb 9,71 kWh/m2/gadā pēc gala sienu siltināšanas.

Tāpat Daugavpils novada domes sēdē atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (Kieģeļu ielā 8, Kalkūni) īpašniekiem, energoefektivitātes pasākumiem.

Kopējais projekta finansējums sastāda 49 452,37 EUR – no tiem pašvaldības finansējums ir 63% jeb 31 139,79 EUR, kur 250,00 EUR tiks novirzīti energoauditam un termogrāfijas veikšanai, 1700 EUR tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai, kā arī 29 189,80 EUR tiks novirzīti jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu. Dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējums sastāda 37% jeb 18 312,58 EUR.

Enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas paredzēts 6,93% apmērā jeb 12,99 kWh/m2/gadā.

Informāciju sagatavoja: Dainis Bitiņš

Iznāca jaunākais "Daugavpils Novada Vēstis" marta numurs