Apkures tarifu pieaugums ir neizbēgams

AKTUĀLI

Šogad visā valstī vērojams siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu pieaugums, kas saistīts ar energoresursu sadārdzinājumu. Tarifu pieaugums notiks arī Augšdaugavas novadā. Kā skaidro novada pašvaldības tehniskais direktors Valērijs Ļaksa, 80% no apkures tarifa veido tieši energoresursu un elektroenerģijas izmaksas, kas ir ievērojami pieaugušas. Daudzviet novadā jaunie tarifi spēkā jau no 1. oktobra, citviet mainīsies no novembra, decembra vai nākamā gada janvāra. Kopumā tarifu pieaugums nebūs tik liels kā pilsētās, kur apkurē tiek izmantota dabasgāze.

Augšdaugavas novadā centralizētas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošina četras organizācijas – SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, SIA “Ornaments”, privātuzņēmums SIA “ECO Heat Latvia” un pašvaldības aģentūra “Višķi”.

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” līdz šim tarifs bija 56,16 eiro par MWh, bet pašlaik Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tiks iesniegts jaunais aprēķins, kas paredz tarifa pieaugumu par 30-40% par MWh. Aģentūra “Višķi” līdz gada beigām saglabās esošo tarifu 59,06 eiro par MWh, jo pagaidām ir pieejams šķeldas uzkrājums, taču no jaunā gada tarifs visticamāk pieaugs. Ilūkstes pilsētā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi tarifu 89,91 eiro par MWh, bet Ilūkstes apkaimes pagastos tarifs būs atšķirīgs: Subates pilsētā 68,06 eiro par MWh (bez PVN), Šēderes ciemā 65,63 eiro par MWh (bez PVN), Sventes ciemā 91,07 eiro par MWh (bez PVN), Dvietes ciemā 97,93 eiro par MWh (bez PVN), Pašulienes ciemā 80,13 eiro par MWh (bez PVN).   

Lielākoties Augšdaugavas novadā apkurē tiek izmantota šķelda, atsevišķas iestādes pagastos tiek apkurinātas ar kokskaidu granulām un malku. V. Ļaksa atzīst, ka energoresursu cenas ir krietni pieaugušas, arī pieejamība kļuvusi ierobežota.

Ar šķeldas iegādi pagaidām problēmu nav, ir noslēgti piegādes līgumi, cena ir ap 30 eiro par kubikmetru vai 45 eiro par megavatstundu. Vietējie ražotāji spēj piegādāt nepieciešamos apjomus, kā arī tiek izmantoti savi resursi šķeldas ieguvei.  

Sarežģītāk ir ar malkas iegādi. Ir veikti divi iepirkumi uz nepieciešamo apjomu, bet diemžēl neviens pretendents nav pieteicies. Pašvaldība radusi izeju, izmantojot pašu resursus, proti, ir saņemtas ciršanas atļaujas novadam piederošajos mežos, veikts iepirkums uz meža izstrādi, malkas piegāde jau uzsākta. Šobrīd malkas izmaksas ir 28-29 eiro par kubikmetru, kas ir izdevīga cena, jo tirgus vērtība jau vietumis sasniegusi 100 eiro, atzīst V. Ļaksa.

Veikts arī granulu iepirkums, taču no vietējā ražotāja saņemts piedāvājums ar neadekvāti augstiem izcenojumiem - 760 eiro par tonnu bez PVN, kas kopumā izmaksās pāri 900 eiro par tonnu. Viszemāko cenu, 460 eiro (bez PVN), piedāvājuši Kurzemes ražotāji, ar kuriem arī tiks noslēgts piegādes līgums.

Komersanti, kuriem SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes - gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena vai iepirktā siltumenerģijas izmaksas ir zemākas par piemērotajā tarifā iekļautajām, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Teksts: Inese Minova

Neesmu no raganām, bet varu sarunāties ar augiem