Akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” pārdod izsolē dzīvokļu īpašumus

AKTUĀLI

Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.6 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 600.00, nodrošinājums EUR 60.00, izsole 09.10.2019. plkst.13-00;
  • Nr.11 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 480.00, nodrošinājums EUR 48.00, izsole 09.10.2019. plkst.14-00.

Pieteikšanās līdz 26.09.2019. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Komiteju sēdes