Aizvadītajā nedēļā 17. janvārī Laucesā notika pasākumus “Ziemas melodija”

Kultūra

Pirmajā šī gada pasākumā mums ciemos bija Dienas centra Saskarsme vokālais ansamblis “Draudzība” vadītāja Inna Kralika ar Jaungada programmu. No viņiem izskanēja iemīļotas dziesmas par ziemu un populāras dziesmas, skanēja pašsacerēta dzeja un Jaungada apsveikumi. Savukārt SC ”Laucesa” vokālais ansamblis “Prieks” iepriecināja visus ar savām pagājušogad populārām dziesmām latviešu, ukraiņu, poļu un krievu valodā.  Izskaņā divi kolektīvi apvienojās un nodziedāja dziesmas gan latviešu gan krievu valodā. Pasākumā skanēja ne tikai dziesmas, bet arī jautrie un ritmiskie soļi no vēsturiskā deju pulciņa “Laucesa” vadīja Jeļena Posternaka. Jaunieši dejoja Berlīnas polku, Padegrass un Ziemassvetku valsi.

Pasākuma laikā atceramies un uzzinājām latviešu sentēvu tradīcijas un ticējumus, kas attiecināmi tieši uz 17. janvāri Sieviešu svētdienu, kas arī ir Ziemas vidus.

Cik jauki svētkus svinēt kopā ar saviem mīļajiem draugiem!

Paldies par finansiālo atbalstu Augšdaugavas novada Laucesas pagasta pārvaldei un par sadarbību kolektīvu vadītājiem.

Viktorija Kvetkovska, Laucesas pagasta bibliotēkas vadītāja

Divas novada komandas piedzīvo uzvaru Daugavpils čempionātā hokejā