Aizvadīta mutvārdu vēstures ekspedīcija Augšdaugavas novada Sēlijas pusē

AKTUĀLI

Maija izskaņā kultūras mantojuma pētnieku biedrības “Divruna” pārstāvji, Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra darbinieki, vēstures docētāji un studenti viesojās Augšdaugavas novada Laucesas, Kalkūnes, Medumu, Sventes un Šederes pagastā, lai ierakstītu vietējo iedzīvotāju atmiņas.

Savu pētniecisko interešu vadīti, vēsturnieki pie teicējiem lielākoties dodas individuāli, bet atmiņu vākšanai mutvārdu vēstures ekspedīciju laikā piemīt īpaša burvība: intensīvs un mērķtiecīgs pētniecisks darbs nedēļas garumā, vietējās dabas bagātību un kultūras vērtību iepazīšana, līdzīgi domājošo kopā būšana. Ekspedīcijā piedalījās gan pieredzes bagāti pētnieki, gan vēstures bakalaura studiju programmas jaunāko kursu studenti, kuri apguva pirmās iemaņas mutvārdu vēstures liecību vākšanā, tādēļ īpaši nozīmīga bija iespēja citam no cita mācīties. Katra ekspedīcijas diena bija ļoti piepildīta – ikviens dalībnieks tās laikā veica vairākas intervijas un piedalījās apkārtnes iepazīšanā. Vakaros tika atvēlēts laiks pieredzes apmaiņai, diskusijām, tika pārdomāti un analizēti gūtie iespaidi.

Ikviens cilvēks ir unikāls, tādēļ katra intervija – neatkārtojama. Lielākā daļa intervēto dzimuši 20. gs. 30. un 40. gados, vecākā teicēja nākusi pasaulē 1928.gadā. Šo cilvēku dzīvesstāstus ir ļoti svarīgi fiksēt, jo tie glabā atmiņas par saviem vecākiem, agrākajiem bērnības gadiem Ulmaņlaikos vai smagajos Otrā pasaules kara un pēckara gados, totalitāro režīmu pastrādātajām represijām, partizāniem, kolektivizāciju un padomju ikdienu. Daudzu teicēju dzīve nav bijusi vienkārša, tādēļ viņu rūdījums un atziņas ir pārdomas raisošas un iedvesmojošas. Tomēr, šķiet, mutvārdu vēstures liecību vākšanā ieguvēji ir ne tikai intervētāji, bet arī paši teicēji, jo šis process atgādina, ka jaunās paaudzes viņu pieredzi ciena un ir tajā ieinteresētas. Ne visi seniori ikdienā var ar kādu dalīties atmiņās, un parasti sadzīvē vai svētkos tās izskan tikai fragmentāri, nevis kā vienots un visus dzīves posmus aptverošs stāsts. Ekspedīcijas laikā pavisam tika veikti 58 interviju ieraksti, dokumentējot 61 cilvēka dzīvesstāstu, kas papildinās Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra krājumu un būs nozīmīgs Latvijas vēstures pētniecības materiāls. Audioierakstu kopējais ilgums ir vairāk nekā 76 stundas, pārsvarā individuālie ieraksti pārsniedz vienas stundas garumu (ilgākā intervija ir 4 stundas gara).

Ekspedīcijas dalībnieki ir pateicīgi teicējiem par sirsnību, viesmīlību un veltīto laiku. Dzīvesstāstu vākšana Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centrā notiek nepārtraukti, tādēļ intervijai var pieteikties ikviens pieredzes bagāts cilvēks. Lielas pūles teicēju apzināšanā un citu organizatorisko jautājumu risināšanā ir ieguldījusi Augšdaugavas novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Mukāne, kā arī vietējo pagastu pārvalžu darbinieki un bibliotekāri. Par ekspedīcijas dalībnieku laipno izmitināšanu Raiņa mājā Berķenelē un iepazīstināšanu ar šīs unikālās vietas vēsturi un radošuma piepildīto šodienu jāsaka paldies muzeja vadītājai Inesei Baravikai. Ekspedīcijas norise nebūtu tik raita bez finansiālā atbalsta, kas tika saņemts no Valsts Kultūrkapitāla fonda “Sēlijas kultūras programmas” un Augšdaugavas novada pašvaldības atbalsta programmas biedrībām un reliģiskajām organizācijām.

DU MVC krājuma glabātāja Laima Grišule

laima.grisule@du.lv

Dviete aicina uz Viktora Zemgala koncertu