Aizsargātie lietotāji no 1.janvāra turpinās saņemt palielināto atbalstu elektrības rēķinu segšanai

Sociālais darbs un veselība

Otrdien, 12.decembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādātos grozījumus “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”. Visas aizsargāto lietotāju grupas no nākamā gada 1.janvāra turpinās saņemt palielināto atbalstu elektroenerģijas rēķina izmaksu segšanai.

No 2024. gada 1.janvāra aizsargātajiem lietotājiem tiks piemērots maksas samazinājums šādā apmērā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 20 eiro;
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 20 eiro;
  • personai ar I invaliditātes grupu vai viņa aizgādnim – 20 eiro;
  • daudzbērnu ģimenei – 25 eiro.

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis: “Strādājot pie atbalsta politikas izstrādes, būtiski raudzīties uz īpaši aizsargājamām grupām, kam energoizmaksas tipiski veido lielāko daļu no ģimenes izmaksu groza, īpaši apkures sezonas laikā. Lai gan elektrības biržas cenas ir sarukušas, salīdzinot ar 2022. gada 2.-4.ceturksni, kad tās sasniedza īpaši augstus cenu griestus, mājsaimniecībām, kurām noslēgti elektrības līgumi par fiksētu cenu, izmaksas sarūk lēnāk. Tāpēc esam paredzējuši atbalstu aizsargātajiem lietotājiem elektrības rēķina segšanai nodrošināt ilgtermiņā arī pēc š.g.31.decembra. Tas ļaus daļēji kompensēt kopējās elektrības rēķina izmaksas, tostarp sistēmas pakalpojuma izmaksas. Atbalstam atvēlētie līdzekļi nākamā gada budžetā ir 23,9 milj. eiro.”

Vienlaikus ar šiem grozījumiem KEM precizē noteiktas normas, pilnveidojot regulējumu. Grozījumi paredz, ka aizgādņiem, kuru aprūpē ir personas ar I grupas invaliditāti, maksas samazinājums tiks piemērots par katru aizgādībā esošo personu ar I grupas invaliditāti.

Latvijā 2023.gadā atbalstu saņēma gandrīz 90 tūkst. aizsargāto lietotāju, no valsts budžeta izmaksu segšanai laikposmā no janvāra līdz oktobrim atvēlot 14,5 milj. eiro. Šobrīd aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniedz četri elektroenerģijas tirgotāji – AS “Latvenergo” (ar zīmolu Elektrum), SIA “Tet”,  SIA ”Enefit” un VAS “Latvijas Dzelzceļš”. Ja aizsargātais lietotājs jau šobrīd saņem aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, pakalpojumam nav jāpiesakās – to piemēros automātiski.

KEM atgādina, ka valdība jau š.g. 12.oktobrī, pieņemot konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", atbalstīja finansējuma nodrošināšanu aizsargāto lietotāju atbalstam ilgtermiņā.

Papildu informācija:

Ja aizsargātais lietotājs saņem elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu no kāda cita tirgotāja, kas nav starp minētājiem, lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu bez soda naudas piemērošanas, iesniedzot elektroenerģijas tirgotājam apliecinājumu par aizsargātā lietotāja statusa atbilstību. Aizsargātais lietotājs var slēg līgumu ar jebkuru citu elektroenerģijas tirgotāju, kas nodrošina aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu.

Kuros gadījumos aizsargātajam lietotājam atbalsts netiek piešķirts automātiski? Ko iesākt?
1. Ja aizsargātajam lietotājam nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi uz viņa vārda: 

  • (a) daudzbērnu ģimenei; b) ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti; c) personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādni – jāvēršas pie elektroenerģijas tirgotāja, norādot elektroenerģijas līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un savu kontaktinformāciju.
  • (d) trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, reģistrējot elektroenerģijas līguma numuru, uz kuru jāattiecina atbalsts.

2. Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kur bērns vecumā 18-24 iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā (BVBK) iesniegumu, norādot viena no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī pievienojot tam Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

Pārliecināties par savu statusu un pienākošos maksas samazinājumu var, izmantojot e-pakalpojumu Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana portālā latvija.lv.

Citus interesējošos jautājumus par aizsargāto lietotāju var atrast BVKB tīmekļvietnē vai zvanot uz (+371 68206992+371 67013312+371 67013369+371 67013375).

Informāciju sagatavoja:

Baiba Jakobsone

Klimata un enerģētikas ministrijas

Stratēģiskās koordinācijas departamenta direktores vietniece

baiba.jakobsone@kem.gov.lv

+37126331188

Maģiskā ballīte Ilūkstē