Aicinājums darba devējiem, nodarbinātajiem un darba aizsardzības speciālistiem

AKTUĀLI

Aicinām darba devējus, nodarbinātos un darba aizsardzības speciālistus:

  • pārskatīt darba vides risku novērtējumu, īpašu vērību pievēršot tieši bioloģiskajam darba vides riskam (šajā gadījumā – COVID 19 vīrusam);
  • pārskatīt un veikt pasākumus, kas vērsti uz saskares ar vīrusu ierobežošanu un vīrusa tālākas izplatības ierobežošanu.

Piemēram: Nodarbināto instruktāža un apmācība (pastāstīt nodarbinātajiem par COVID vīrusu, slimības pazīmēm, preventīvajiem pasākumiem (sekot līdzi aktualitātēm un informēt nodarbinātos), izvietot informāciju biežāk pieejamas vietās, pastāstīt klientiem par uzņēmuma preventīvajiem pasākumiem); Aizsardzības līdzekļi un pasākumi (nodrošināt nodarbinātajiem pieejamus dezinfekcijas līdzekļus (alkohola saturs 60-95%), ziepes, viegli iztukšojamas atkritumu tvertnes (bez saskares ar saturu), virsmu regulāra tīrīšana vai dezinficēšana (t.sk., durvju rokturi, klaviatūra, pele), ja nepieciešams, aizsargmaksas, aizsargcimdus u.c. līdzekļus); Organizatoriskie pasākumi (pārskatīt darba laika, darba grafika, darba vietas organizēšanu (drošas distances ievērošana starp nodarbinātajiem darba telpā un uzņēmumā, atpūtas telpās, pulcēšanās ierobežošana, fleksibls darba laiks, lai izvairītos no pīķa stundām sabiedriskajā transportā, u.c.); Attālinātais darbs (ja iespējams, organizēt darbu attālināti, jo īpaši, riska grupām: gados vecākie nodarbinātie, nodarbinātie ar vāju imunitāti; moderno tehnoloģiju izmantošana (telefons, videokonference, whatsapp videozvani). Aicinājums nodarbinātajiem:

  • klausīt darba devēja rīkojumam;
  • lietot aizsardzības līdzekļus un ievērot noteiktos preventīvos pasākumus;
  • vēdināt telpas gan darbā, gan mājās;
  • būt atbildīgam pret savu un savu tuvāko drošību un veselību
  • attiekties no darba, ja darba devējs nav nodrošinājis aizsardzības pasākumus tieša riska gadījumā.

Noderīgi:

LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem