27. martā notiks divas videokonferences pašvaldībām

AKTUĀLI

Šī gada 27. martā plkst. 9:15–10:30 Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notiks videokonference “Par pašvaldībām aktuāliem finanšu jautājumiem krīzes situācijā”.

Videokonferencē piedalīsies finanšu ministrs Jānis Reirs, Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme, FM valsts sekretāra vietnieks ESSFKF jautājumos Armands Eberhards, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un Valsts kontroles padomes loceklis Edgars Korčagins. Videokonferenci vadīs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē šeit vai LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs”. Tiešraidi iespējams skatīties arī YouTube kanālā šeit.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

Videokonferenci aicinām skatīties pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus un citus interesentus.

Šī gada 27. martā plkst. 11:30–13 Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notiks videokonference “Par pašvaldību sēžu organizāciju attālināti”.

Videokonferencē piedalīsies “ZZ dats” pārstāvji, kas atbildēs uz jautājumiem un sniegs ieteikumus par sēžu norises organizēšanu attālināti. Šim nolūkam nav jāiegulda lieli resursi jaunu dokumentu vadības sistēmu vai tehnisko iekārtu iegādē. Vairumā gadījumu pietiek ar pašreizējo dokumentu vadības procesu papildināšanu ar attālinātu sēžu vadības un balsošanas rīku, minimāli pielāgojot atsevišķus sēžu dokumentu vadības procesus.

Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē, atverot šo saiti vai LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs”. Tiešraidi iespējams skatīties arī LPS YouTube kanālā šeit.

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi tiesraide@lps.lv.

 

Sociālo pakalpojumu saņemšana un nodrošināšana Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek arī ārkārtas situācijā