15. maijs – Starptautiskā ūdens drošības diena

Sociālais darbs un veselība

15. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā ūdens drošības diena, kuras galvenais mērķis ir veidot globālu izpratni par slīkšanu un tās profilaksi, kā arī izglītot sabiedrību par drošību pie ūdenstilpēm un uz ūdens. 

Turklāt 15. maijā Latvijā tiek atklāta peldsezona, kuru uzsākot katram vajadzētu vēlreiz pārskatīt aktuālo informāciju par drošu peldēšanos un atpūtu pie ūdenstilpēm, pārliecināties par savām zināšanām un nepieciešamības gadījumā tās atjaunot. Ļoti būtisks uzdevums pieaugušajiem ir nodot šīs zināšanas un paradumus arī bērniem un jauniešiem. 

Latvijā katru gadu noslīkst vidēji 136 cilvēki, no kuriem aptuveni katrs devītais ir bērns vai jaunietis vecumā no 5 līdz 24 gadiem. Dati liecina, ka visbiežāk bērni slīkst atklātās ūdenstilpēs. 2020. gadā 61 cilvēks guvis traumas, atpūšoties pie ūdens vai atrodoties ūdenī. Visvairāk traumu ieguvušas personas 35–39 gadu un 15–24 gadu vecumgrupās, visbiežāk – vīrieši. Lēcieni uz galvas ūdenī ir vieni no biežāk sastopamajiem mugurkaula traumu cēloņiem un nereti beidzas ar noslīkšanu vai smagu traumu, ietekmējot cilvēka spēju veikt kustības un pašaprūpi, radot neatgriezeniskas izmaiņas dzīves kvalitātē.  

NVPT pārstāvjiem jābūt zinošiem par drošu peldēšanos un atpūtu pie un uz ūdenstilpēm, lai spētu ieviest un nodrošināt drošības pasākumus arī savā pašvaldībā. Ikvienam jāapzinās sekas, kas var iestāties pēc neapdomīgas rīcības, un jāatceras pamatprincipi, kas jāievēro, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus. 

Tāpat aicinām izmantot citus SPKC izstrādātos materiālus par drošību, atpūšoties pie ūdens

Bērniem: 

Jauniešiem un pieaugušajiem: 

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit

Papildu noderīgu informāciju par drošu atpūtu pie un uz ūdens var meklēt SPKC mājaslapas sadaļā “Pārgalvības cena. Nelec!”

Ceram, ka šie materiāli palīdzēs veicināt iedzīvotājos izpratni par drošību pie un uz ūdens!  

Pasākumi novadā 11.-17. maijā