Lielais Augšdaugavas musturdeķis savienos Daugavas abas malas

Kultūra

Pasākuma norises vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā “Daugavas loki”, kurš ietilpst Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”, kā arī 2011.gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Teritorija izveidota,  lai aizsargātu izcilas kultūrainaviskas un dabaszinātniskas vērtības Daugavas ielejā un tās apkārtnē. Vairāk skatīt https://www.daba.gov.lv/lv/daugavas-loki

Aicinājums saudzīgi izturēties pret dabas vērtībām un ievērot sekojošos nosacījumus:

  • mehāniskos transportlīdzekļus pieļaujams novietot tikai uz ceļiem un autostāvvietās;
  • nav pieļaujama pārvietošanos pa gravu nogāzēm ārpus takām un tiltiem, lai neveicinātu nogāžu eroziju.
Skolēni iepazina Latgales keramiku