Lasīšanas svētki Ilūkstē

AKTUĀLI

10. maijā Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022” apbalvošanas ceremonija. 2022. gada žūrijā piedalījās 321 eksperts no Ilūkstes, Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes, Subates, Dvietes un Eglaines bibliotēkām.

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas direktore Ināra Valpētere pateicās visiem Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertiem, kas lasa, novērtē un aizpilda anketas. LNB programma tika izstrādāta 2001. gadā un ir kļuvusi par ilggadēju tradīciju, kurā piedalās lasītāji ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm. Programmas pirmsākumos varēja piedalīties bērni un jaunieši, bet kopš 2012. gada ir iesaistīti arī vecāki. Kā saka Ināra Valpētere: “Lasīšanai ļoti nozīmīgs ir atbalsts ģimenē – ja lasa vecāki, tad lasīs arī bērni.” Pasākumā izskanēja arī pateicības Augšdaugavas novada deputātiem, kas finansiāli atbalstīja iniciatīvu sarīkot šos svētkus. Bibliotēkas direktore: “Es jums novēlu arī šogad čakli lasīt grāmatas, vērtēt un aizpildīt anketas, un ceru, ka mēs nākamgad satiksimies jau nākamajos lasīšanas svētkos! Grāmatai nekad nepazūd tīkla pārklājums, nebeidzas zona vai baterijas, tā vienmēr darbojas. Atliek tikai to atvērt! Jo gudrākie un labākie vienmēr lasa grāmatas!”

Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāja Ieva Strode: “Sveiciens mazajiem un lielajiem lasītajiem un žūrijas ekspertiem! Liels prieks jūs šeit redzēt tik kuplā skaitā! Jūs jau ziniet – lasīt grāmatas – tas ir stilīgi! Tā mums ir iespēja apceļot pasauli, iepazīt grāmatu varoņus, piedalīties viņu piedzīvojumos. Lasot grāmatas, mēs bagātinām savu pasauli, savu valodu un iepazīstam vēl nezināmas vietas. Bērni, es novēlu arī turpmāk, lai šis lasītprieks saglabājas, nekur nepazūd un lai jums izdevušies svētki!”

“Lasīšanas svētku” noslēgumā Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja Ingrīda Strode pasniedza pateicības rakstus Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”, Ilūkstes Raiņa vidusskolai un Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai par atbalstu, un skolu pedagogiem par darbu un rūpi par bērniem, jo bez skolotāju atbalsta nevarētu notikt šie svētki. Liels paldies Ilūkstes Kultūras un mākslas centram par sadarbību!

Pasākumu vadīja Skudra un Sienāzis, kuri aizrautīgi izstāstīja, kuras grāmatas ir uzvarējušas un ekspertu domām bijušas labākās pagājušajā gadā. Bērni tika iesaistīti nelielās viktorīnās par katru grāmatu, kā arī neizpalika jautras dejas, dziesmas un gardi smiekli. Pēc pasākuma eksperti varēja nogaršot cukurvati, piedalīties stafetēs un radošajās darbnīcās.

Teksts, foto: Māra Multiņa

Melnā kalna svētki Pilskalnē