Etnogrāfiskā ekspedīcija Daugavpils novadā projekta “Seno amatu jaunā dzīve ietvaros”

AKTUĀLI

Janvārī, februārī un martā Naujenes Novadpētniecības muzeja darbinieki projekta aktivitātes “Etnogrāfiskā ekspedīcija “Etnogrāfiskie raksti un tradicionālas amatu prasmes DvinasDaugavas ielejas teritorijā"" ietvaros devās izbraukumos uz Kalupes, Līksnas, Nīcgales, Naujenes pagastu un dokumentēja 20 teicēju dzīvesstāstus un atmiņas par senajām amatu prasmēm. Ekspedīcijas mērķis bija Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju un folkloras mantojuma izpēte Daugavpils novada teritorijā, kā arī ar senām amatu prasmēm saistītu eksponātu apzināšana un krājuma komplektācija projekta ENI – 1 - LLB – 216 ietvaros paredzētajai izstādei.

Ekspedīcijas gaitā Daugavpils novada pagastu asfaltētie ceļi mijās ar izdangātiem un dubļainiem grants ceļiem. Šur tur pakalnos redzamas vēl vecas lauku mājas, kurās kā ģimenes relikvija tiek glabāti dzimtas rokdarbi. Daudziem tie saistās ar mīļas bērnības atmiņām, kad vecmammas un vēl arī mammas vakaros darināja smalkas un sadzīvē noderīgas lietas. Mūsdienās smalkie rokdarbi un citi seni amati pamazām tiek aizmirsti, šķiet par smagu, vai dzīves ritms prasa citu dzīves pieeju. Vien dažam tas ir tikai kā hobijs.

Ar dziļu cieņu Naujenes muzeja darbinieki izsaka lielu pateicību visiem teicējiem par uzticētajiem dzīvesstāstiem un mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Lielu atsaucību muzeja darbinieki saņēma Kalupes pagastā. Kultūras menedžere Inita Ivdra ir pati rokdarbniece un Kalupē šai nodarbei aktivizē arī pārējos iedzīvotājus, gan rīkojot rokdarbu izstādes, gan rokdarbu veidošanas meistardarbnīcas.

Par ekspedīcijas laikā apmeklētajiem teicējiem, redzēto un dzirdēto vairāk lasiet šeit 

Austie un izšūtie rokdarbi

Adītie cimdi un zeķes

Austi un izšūti dvieļi 

Ekspedīcijā iegūtie dāvinajumi, saistīti ar senajam amatu prasmēm

Plašāka informācija par projekta ieviešanu atrodama Daugavpils novada domes un Naujenes Novadpētniecības muzeja mājas lapā:

Aicinām sekot projekta aktivitātēm sociālajā tīklā Facebook

https://www.facebook.com/dvinacrafts/

"Šī ziņu lapa ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus".

Zinaīda Šumska: ”Lai ko es darītu, daru to no visas sirds!”