Spēkā stājās Augšdaugavas novada energoefektivitātes programma

9. jūnijā stājās spēkā saistošie noteikumi Nr.48 „Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu: 100 % apmērā – dzīvojamās mājas energoaudita pārskata sagatavošanai un termogrāfijas veikšanai, ja energoaudits un termogrāfija veikta vai aktualizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas; 100% … Continue reading Spēkā stājās Augšdaugavas novada energoefektivitātes programma