Nekustamo īpašumu izsoles (17.01.)

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamos īpašumus: – 2024.gada 17.janvārī plkst. 09:00 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0070 0.7949 ha platībā, kura ietilpst nekustamā īpašumā “Januseli” ar kadastra numuru 4474 003 0070 un atrodas Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 2500,00. Izsoles noteikumi – … Continue reading Nekustamo īpašumu izsoles (17.01.)