Nekustamā īpašuma izsole 23.08.

– 2023.gada 23.augustā plkst. 09:00 nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0253, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0253 0.0629 ha platībā, un atrodas “13”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Objekta sākotnējā cena – EUR 1850.00. Izsoles noteikumi – 2023.gada 23.augustā plkst. 09:30 zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 4450 … Continue reading Nekustamā īpašuma izsole 23.08.