Līdera pozīcijās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem – Vaboles vidusskola

Jūnija beigās vidusskolu absolventi saņēma centralizēto eksāmenu rezultātus un atestātus par izglītības iestādes beigšanu. Latvijā kopumā tika izsniegti 19541 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību. Daugavpils novadā centralizētos eksāmenus kārtoja 94 skolēni, t.sk. Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” audzēkņi. Obligātos eksāmenus skolēni kārtoja latviešu valodā, matemātikā un svešvalodās. … Continue reading Līdera pozīcijās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem – Vaboles vidusskola