Informācija tiem, kam vētra un krusa nodarījusi postījumus

Augšdaugavas novada pašvaldības iedzīvotāji aicināti līdz 16. augusta plkst. 12.00 vērsties pašvaldībā ar iesniegumu vētras radīto seku apzināšanai un zaudējumu novērtēšanai. Iesniegumus var sūtīt elektroniski ar elektronisko parakstu uz savu pagastu (e-pasta adreses skatīt sadaļā Pagasti) vai pašvaldības centrālo administrāciju: pasts@augsdaugavasnovads.lv, kā arī var iesniegt klātienē pagastā vai pašvaldības centrālajā administrācijā Daugavpilī, Rīgas ielā 2, … Continue reading Informācija tiem, kam vētra un krusa nodarījusi postījumus