Izglītības programmas

Programmas nosaukumsProgrammas kodsLicence
Pamatizglītības programma21011111Nr. V_625
izsniegta
01.08.2018    
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611Nr. V_393
izsniegta
25.01.2017    
Pirmsskolas izglītības programma01011111Nr. V-3905
izsniegta
27.08.2020  
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem21015811Nr. V-3710
izsniegta
19.08.2020  
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma31011011Nr. V-3635
izsniegta
17.08.2020