Izglītības programmas

NosaukumsKodsLicenceAkreditācija
Pamatizglītības programma21011111Nr. V_625
izsniegta
01.08.2018
Nr. 11664
09.03.2017
līdz
08.03.2023
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem21015611Nr. V_393
izsniegta
25.01.2017
Nr. 10481
09.03.2017
līdz
08.03.2023
Pirmsskolas izglītības programma01011111Nr. V-8944
izsniegta
25.01.2017
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem21015811Nr. V-8946
izsniegta
25.01.2017
Nr. 10482
09.03.2017
līdz
08.03.2023
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma31011011Nr. V-8948
izsniegta
25.01.2017
Nr. 10483
09.03.2017
līdz
08.03.2023