VIŠĶU PAGASTA BIBLIOTĒKA

Projekta apraksts

Bibliotekārās darbības sākums pagastā datējams ar 1950. gadu. 2016. gada oktobrī bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas vadītājaizsludināta vakance
Adrese:Aglonas iela 30, Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481
Tālrunis:pagasta pārvaldes tel. 65425347
E-pasts:parvalde@viski.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
Pārtraukums

* Metodiskā diena (semināru, kursu gadījumā slēgts)

SiLAVIŠĶU ĀRĒJĀS APKALPOŠANAS PUNKTS

BibliotekāreAleksandrija Jefimova
Adrese:Pagasta māja, Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481
Tālrunis:mob. 26795513
E-pasts:biblioteka.silaviski@viski.lv

Izsniegšanas punkts atvērts apmeklētājiem:

Pirmdiena      Brīvdiena
Otrdiena        10.00-17.00
Trešdiena       10.00-17.00
Ceturtdiena   brīvdiena
Piektdiena     10.00-17.00
Sestdiena      brīvdiena
Svētdiena      brīvdiena

Informācija par Višķu pagasta bibliotēkas krājumu:
Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā

Informācija par Silavišķu apkalpošanas punkta krājumu:
Daugavpils novada bibliotēku  kopkatalogā

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Višķu pagasta mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls

VABOLES PAGASTA BIBLIOTĒKA