Vēsturisko deju balle

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

17:00

02.12.2023

Svētbrīdis un svētku koncerts Subates luterāņu baznīcā