Novada uzņēmēju godināšanas sarīkojums

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

18:00

20.10.2023

Rudens Danču vakars kopā ar folkloras kopu “Dyrbyni”