Zemnieki tiek aicināti saudzēt ceļus

AKTUĀLI

Laikā, kad notiek zemes apstrādes darbi, kā arī citos gadījumos, Augšdaugavas novada zemnieki tiek aicināti ievērot ceļu aizsardzības noteikumus.

Kas notiek?

Ignorējot ceļa zemes nodalījuma joslu, zemnieki mēdz uzart grāvjus pie ceļiem, kas noved pie ceļu stāvokļa būtiskas pasliktināšanās, jo šādā gadījumā ceļa nomalēs sāk krāties mitrums.

Tāpat atgādinām, ka traktortehnikai izbraucot uz ceļa, riepas jānotīra no dažāda veida netīrumiem – zemes, māla, mēsliem, u.c. To neizdarot, no lauka pārnestais uzkrājas un sablīvējas uz ceļa, padarot to bīstamu cita veida transporta kustībai. Pa pašvaldības pagastu ceļiem pārvietojas arī skolēnu autobusi, un netīrais ceļš būtiski apdraud to pārvadājumus, jo ceļš paliek slidens.

Kāpēc nedrīkst bojāt autoceļu konstrukcijas?

 • Tiek traucēta ūdens atvade, kā rezultātā tiek veicināta zemes klātnes kūkumošanās, rodas neprognozējami izskalojumi, iesēdumi (smilšu vannas), ceļu malas noslīdējumi;
 • Samazinās vai pilnībā pazūd ceļa nestspēja, pavasaros un rudeņos ceļi nav izmantojami;
 • Tiek bojātas meliorācijas sistēmas;
 • Neatvadītiem nokrišņiem sasalstot, palielinās slīdamība;
 • Tiek bojāti satiksmes organizācijas līdzekļi, tiek uznesti dubļi no lauka, kā arī pēc mēslošanas – kūtsmēsli;
 • Tiek sabojātas dažādas ceļu zemes nodalījuma joslā iebūvētās inženierkomunikācijas (sakaru un elektrības kabeļi, balsti, sadales kārbas vai akas).

Kā uzlabot situāciju?

 • Zemnieki tiek aicināti ievērot ceļa zemes nodalījuma joslu;
 • Izbraucot uz ceļa jānotīra riepas;
 • Ilgstošas ceļa izmantošanas gadījumā, kad paredzēta lielgabarīta smagās tehnikas braukšana, zemnieki var vērsties pagasta pārvaldē transporta kustības jautājumu saskaņošanai;
 • Izbraucot vai iebraucot laukā, aicinām zemniekus izmantot tikai tam speciāli izveidotās nobrauktuves, nevis ceļa nomales.

Vai ir paredzēts sods?

Par pārkāpumiem ir paredzēts sods, ko par šā likuma 82. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

Ceļu satiksmes likuma 82. pantā ir noteikts, ka:

 • Bojājot ceļu vai ceļu kompleksā ietilpstošās būves, kā arī iznīcinot, piegružojot, piesārņojot, aizsprostojot, uzarot ceļu nodalījuma joslu, bojājot ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, var tikt piemērots sods, fiziskajai personai no 14 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskai – no 140 līdz 500 naudas soda vienībām (1 naudas soda vienība = 5 eiro).

Apkopoja: Dainis Bitiņš
Ilustrācijas: Latvijas valsts ceļi

Skrudalienas pagasta svētki