Zane Ozola: “Visu laiku jāmācās un jāseko “trendiem””

AKTUĀLI

Aizvadītā gada nogalē Augšdaugavas novada jaunatnes 2022. gada noslēguma pasākumā pašvaldība godināja visus, kas ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs novadā attīstītos un sniegtu labumu jauniešiem. Apkopojot 2022. gada veikumu, Augšdaugavas novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā pasniedza balvas septiņās nominācijās, tostarp “Gada jaunatnes lietu speciālists”. Šo apbalvojumu saņēma jaunatnes lietu speciāliste Kalupes, Vaboles, Nīcgales un Līksnas pagastā Zane Ozola.

Darbs ir daudzveidīgs

Par jaunatnes lietu speciālisti Zane darbojas jau vairāk nekā trīs gadus. Sākumā viņa darbojās savā dzimtajā Līksnas pagastā, bet, nākot reformām, tika izsludināts vakanču konkurss uz jaunatnes lietu speciālista amatu vairākos pagastos, un kopš tā brīža darbs jaunietei notiek ar vairāku pagastu jauniešiem. No 2022. gada novembra, uz pamatdarbinieces prombūtnes laiku, Zane pieņēma izaicinājumu vadīt arī Dubnas, Višķu, Ambeļu un Maļinovas jauniešus. Kopā tie ir astoņi pagasti. “Sākumā mani uzrunāja bijusī Līksnas kultūras centra vadītāja Valentīna Korsiete, kura pastāstīja par iespējām uzsākt darbu šeit. Pieteicos konkursam uz amatu, jo darbs ar jauniešiem ir interesants, un katra diena ir citāda. Nekad nav nekas vienāds. Pastāvīgi jātiekas ar jauniešiem, un arī jāmācās pašai kaut ko no viņiem, jāseko “trendiem”,” teic Z. Ozola. Pēc viņas vārdiem, jaunatnes lietu speciālists vienlaicīgi ir gan skolotājs, gan atbalsta persona, gan savā ziņā arī kultūras darbinieks.

“Gada jaunatnes lietu speciāliste” pašlaik studē noslēdzošajā 4. kursā Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātē, programmā “Mākslas menedžments”. Kā lielu ieguvumu Zane atzīmē to, ka viņa ir iemācījusies projektu rakstīšanas nianses, kas noderēs jaunatnes lietu darbā. Jaunatnes lietu speciālists parasti nodarbojas ar jaunatnes dzīves koordinēšanu pagastos, piedāvājot iespējas piedalīties pasākumos un projektos. Jaunieši tiek mudināti arī paši rakstīt projektus, atkarībā no pašu vēlmēm. Liela daļa no darba laika tiek pavadīta kopā ar jauniešiem jaunatnes centros, kas ir izkaisīti pa visu novadu. Turpina Z. Ozola: “Cenšamies piedalīties visos pasākumos, kas notiek apkārtnē. Jau gatavojamies Jaunatnes Ziemas sporta spēlēm, kas februārī notiks Augšdaugavas novada Sporta skolā. Katru mēnesi notiek lielie pasākumi, kuros jaunieši ir jāiesaista. Aiz tā visa stāv liels sagatavošanās darbs.” Kā skaidro Zane, ir svarīgi ievērot robežas attiecībās ar jauniešiem, piemēram, nepieļaut, lai tie uzskata jaunatnes lietu speciālistu gluži par draugu, jo pretējā gadījumā attieksme var mainīties, bet darbs izpalikt.

Pagastos situācija atšķirīga

Katrā pagastā ir vidēji pa 10 jauniešiem, kas aktīvi darbojas, bet atkarībā no pasākumiem tiek iesaistīti arī citi jaunieši, cenšoties piedāvāt ko tādu, kas viņus ieinteresētu. Višķu jaunieši nāk uz savu jauniešu centru praktiski katru dienu, izņemot pirmdienas, kad ir brīvdiena: “Višķu pagasta jaunieši jau ir pieraduši pie sava centra. Tā ir viņu pulcēšanās vieta pēc skolas, kur var kopā apspriest projektus, pildīt mājasdarbus un lietderīgi pavadīt laiku. Dažos pagastos situācija var būt atšķirīga, jo pēc skolas autobusi uzreiz izvadā uz mājām, tādēļ liela nozīme ir dzīvesvietas attālumam līdz jauniešu centram.”

Jaunatnes noslēguma pasākumā 2022

Dažādu pagastu jaunieši ir labi iepazinušies viens ar otru, jo pēc pandēmijas, kad tika atcelti ierobežojumi, viņiem trūka socializēšanās un komunikācijas savā starpā, un tika organizēti braucieni pa pagastiem. Pamazām uzlabojas savstarpējā komunikācija ar Ilūkstes puses jauniešiem, kuri bija mazāk pazīstami pirms novadu apvienošanas. No pagājušā gada novembra Ilūkstes pusē darbojas jauns jaunatnes lietu speciālists, tādēļ novada mēroga pasākumos novada jaunieši darbosies kopā.

Zane atzīst, ka darbs ar jaunatni palīdz attīstīt atbildības sajūtu un pienākumus. Jaunatnes lietu speciālistam ir jābūt atbalsta personai, kurai varētu uzticēties. Vienlaicīgi ir jāspēj parādīt plašāka mēroga iespējas piedalīties projektos ne tikai tuvākajos pagastos, bet arī citos novados un plašāk. “Mums ir gada plāns, kurā ir sagatavoti lielāki vai mazāki pasākumi. Vēlamies atdzīvināt kādreiz Līksnā notikušo Valpurģu nakts jeb Raganu nakts pasākumu, vasarā notiks jaunatnes salidojums, iesniegsim projektus iniciatīvu konkursā “Attīsti sevi!”, rudenī sāksim pieteikties Erasmus+ un Solidaritātes projektiem.”

Pēc bakalaura grāda saņemšanas Zane plāno turpināt studijas Daugavpils Universitātes maģistrantūrā programmā “Sabiedrības un iestāžu vadība”. Kā pauž pati jaunatnes lietu speciāliste, papildus izglītība vienmēr noderēs dzīvē, jo ne vienmēr var zināt kā attīstīsies turpmākā karjera.

Darbošanās skautu un gaidu organizācijā

2022. gada septembrī skolotāja Ingrīda Litiņa piedāvāja Z. Ozolai pārņemt vadības grožus 45. gaidu vienībā Vabolē. Kaut gan jaunietei vēl ir jāiziet speciālie kursi, lai darbošanos ar gaidām dzimtajā Vaboles vidusskolā varētu uzsākt pilnvērtīgi, darbs šajā jomā jau iesācies. “Mums bija ļoti aktīva rudens un ziemas sezona. Skolas laikā pati piedalījos šajā gaidu vienībā, tādēļ tur nav nekas svešs un visu pārzinu. Biju vairākās nometnēs un izgāju kopnieku kursus. Pirms Ziemassvētkiem devāmies pie Vaboles pagasta vientuļajiem iedzīvotājiem viņus apsveikt un iepriecināt.” Šogad Vaboles gaidām pavērās unikāla iespēja palīdzēt bēgļiem un viņu bērniem, dodoties uz bēgļu centru Daugavpilī. Ziemassvētkos kopā ar bēgļu bērniem tika veidoti darinājumi no papīra (sniegpārsliņas u.c.). Vaboles gaidas piedalās arī patriotiskajos pasākumos, piemēram, pavisam nesen jaunietes darbojās Barikāžu atceres pasākumā Līksnā. 24. februārī “Draudzības dienas” ietvaros Vaboles vienībā tiks uzņemta jauna dalībniece, Vaboles vidusskolas 5. klases skolniece. Šāds pasākums notiek ik gadu. Augšdaugavas novadā Vaboles 45. gaidu vienība ir vienīgā Augšdaugavas novadā, bet citos pagastos darbojas tikai mazpulki.

Lai jauniešus vairāk iesaistītu jaunatnes lietu dzīvē, tika izveidotas Whatsapp grupas, kuras nepieciešamas informācijas koordinēšanai un kopējai plānošanai. Daudzus jauniešus uzrunā personīgi, piedāvājot piedalīties dažādās aktivitātēs, un vēlāk jaunatnes lietu speciālisti saņem pateicības vārdus, ka šādas iespējas, par kurām iepriekš nebija zināms, tika piedāvātas.

Lielā ģimene, kurā Zanei ir vēl brālis un pieci mājdzīvnieki – trīs kaķi un divi suņi, draudzīgi dzīvo zem viena jumta, savukārt tētis un mamma arī ir neatrauti saistīti ar Līksnas pagastu. Tēvs darbojas lauksaimniecības uzņēmumā, bet mamma pagasta pārvaldē. Ārpus darba Zane dejo deju ansamblī “Laismeņa”, kura dalībnieki patlaban aktīvi gatavojas Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, kas šovasar notiks Rīgā, turklāt 6. maijā notiks ansambļa jubilejas koncerts, ar kuru tiks atzīmēti 35 tā pastāvēšanas gadi.

Teksts: D. Bitiņš
Foto: D. Bitiņš, Z. Ozola

Šogad Augšdaugavas novadā turpināsies ielu apgaismojuma izbūves darbi