Višķu ezers bagātināts ar zivju mazuļiem

Komunālā saimniecība un ceļi

Projekta “Višķu ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros Višķu ezerā tika ielaisti 20 000 vienvasaras zandartu mazuļi. Projekta kopējā summa ir 5033,60 eiro, no kuriem 4479,90 eiro jeb 89% no kopējām projekta izmaksām ir Zivju fonda finansējums, savukārt Višķu pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 11% no projekta kopējām izmaksām jeb 553,70 eiro.

Daugavpils novada domes Ezeru apsaimniekošanas speciālists Artūrs Kārkliņš pastāstīja, ka zandartu mazuļi tika ielaisti vairākās vietās ezerā. Šāda metode ļauj būtiski palielināt zandartu izdzīvošanas iespējas, kā arī palielināt to izplatību ezera areālā. Mazuļi bija diezgan žirgti un kopumā veselīgi, neskatoties uz tālo ceļu, ko tie pavadīja no zivju audzētavas.

Zandartu mazuļi iepriekš šajā ezerā tika laisti 2005. gadā, un, veicot pētījumus, tika konstatēts, ka iepriekš zivis bija savairojušās. Tas nozīmē, ka ezers ir piemērots zandartiem, taču pēdējā laikā tie bija sastopami ārkārtīgi reti un bija krasi samazinājusies iespējamība noķert zandartu.

Tas arī kļuva par galveno iemeslu projekta realizēšanai, turklāt tā mērķis ir ne tikai padarīt zandartu par pastāvīgu un bieži sastopamu sugu, bet arī bagātināt ezera ihtiofaunu, kas savukārt piesaistītu lielāku makšķernieku skaitu.

Lai gan Višķu un Luknas ezeri ir vienoti kopējā ekosistēmā, nākamgad zandartu tiek plānots ielaist arī Luknas ezerā. Speciālisti cer, ka viens no šiem ezeriem nākotnē kļūs par labu dzīvesvietu zandartiem.

Ina Vaikule: “Manā darbā ir svarīga daudzveidība”