Višķos plāno izveidot modernu profesionālās izglītības iestādi

AKTUĀLI

4. augustā Augšdaugavas novada pašvaldības domes attīstības komitejas sēde norisinājās Višķu pagastā. Tās laikā Daugavpils Būvniecības tehnikuma  izglītības programmu īstenošanas vietas (IPĪV) “Višķi” direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina iepazīstināja domes deputātus un klātesošos ar izglītības iestādes attīstības stratēģiju. Uz komiteju tika aicināti arī novada pagastu pārvalžu vadītāji un skolu direktori.

Jau no 1. septembra tehnikums turpinās darbu kā profesionālās izglītības kompetences centrs ar jaunu nosaukumu “Latgales industriālais tehnikums”, uzsākot jaunu posmu izglītības iestādes turpmākajā attīstībā. Tehnikumam ir sešas programmu īstenošanas vietas un pašlaik kopējais audzēkņu skaits visās programmās ir 1322 studenti un 214 darbinieki. Septembrī šis skaitlis varētu būt lielāks, jo turpinās uzņemšana. Pašlaik Višķos ir uzņemti 45 izglītojamie, bet paredzēts uzņemt 55 audzēkņus, pastāstīja P. Soročkina.  IPĪV “Višķi” tiek īstenota lauksaimniecības programma, piedāvājot iegūt  lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa, smago spēkratu mehāniķa un augkopības tehniķa kvalifikāciju. Pieejama arī neformālā izglītības programma pieaugušajiem, piedāvājot iegūt traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju. Lai piesaistītu jauniešus mācīties, tiek rīkoti dažādi karjeras izglītības pasākumi.

Divu pēdējo gadu laikā, smeļoties pieredzi Vācijā, izveidojusies trīspusējās sadarbības koncepcija kopā ar nozari un Augšdaugavas novada pašvaldību. Oksana Soročina uzsver, ka Višķos plānots izveidot modernu, šī brīža nozares tendencēm un prasībām atbilstošu izglītības iestādi.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts pastāstīja, ka, pirms pāris gadiem pārņemot īpašumu no Malnavas tehnikuma, pašvaldībai izdevies saglabāt tehnikumu no iznīcības. Pašlaik Višķu tehnikumā visi īpašumi pieder pašvaldībai, bet programmas īsteno Daugavpils Būvniecības tehnikums. Tuvākajos gados tehnikumā plānotas ļoti vērienīgas investīcijas – 1,3 mlj. no ERAF plānots ieguldīt mācību korpusa ēkas atjaunošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā, 700 000 eiro ieguldīti mācību vides atjaunošanā (jumts, telpas, inženiertīkli), 88 000 eiro tiks ieguldīti mācību procesa digitalizācijā atjaunotajā mācību korpusā, 546 000 eiro plānots ieguldīt mācību korpusa ēkas daļas nojaukšanā un Alejas ielas 1. un 2. posma pārbūvē, 70 000 eiro tiks ieguldīti projektēšanas darbiem un dokumentācijas izstrādei degradētās teritorijas revitalizācijai un atgriešanai ekonomiskajā apritē, lai sadarbībā ar Darba devēju asociāciju un Lauksaimniecības un industriālās tehnikas asociāciju izveidotu Latgales lauksaimniecības precīzo tehnoloģiju pārneses, mācību un izcilības centru, 2,05 mlj. eiro sadarbībā ar Norvēģijas partneriem tiks ieguldīti vēsturiski piesārņotas vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas” sanācijā, 40 000 eiro plānots ieguldīt dienesta viesnīcas ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšanā. Vislielākās investīcijas 8,6 mlj. eiro plānots ieguldīt lauksaimniecības un industriālās tehnikas slēgtā poligona izveidē, šiem mērķiem tehnikums jau pārņēmis no ministrijas savā īpašumā zemes gabalu 2,12 ha platībā. Tas būs daudzfunkcionāls mācību komplekss, kas aptvers gan lauksaimniecības tehnikas poligonu un darba aizsardzības laboratoriju, gan divas laboratorijas topošo augkopības speciālistu apmācībai.    

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska uzsvēra, ka Višķu tehnikums ir atgriezies apritē un plāno kļūt par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm. “Mēs kā tehnikums šodien esam pirmajā pieciniekā un ejam uz to, ka varam strādāt kā ekselences centrs. Lauksaimniecība šodien Latvijas un Eiropas attīstības stratēģijā ieņem vienu no vadošajām vietām. Tāpēc mūsu aprēķins ir, ka lauksaimniekiem vajadzīgi cilvēki, kas strādā uz normālas, spēcīgas tehnikas un prot to apgūt, un tas ļoti sasaucas ar mūsu smagajiem spēkratiem un metālapstrādi. Mūsu svēts uzdevums ir noturēt Augšdaugavas novadu tādā līmenī, lai tas var izdzīvot nākotnes konkurencē un lai mēs varam šeit saražot lauksaimniecības produkciju un cilvēkiem te būtu darbs.” I. Ostrovska uzsvēra, ka Latgalē ir nepieciešamas darba rokas, tāpēc ir svarīgi noturēt jauniešus uz vietas, dodot viņiem profesiju un iespējas strādāt savā novadā.

V. Aizbalts vērsās pie klātesošajiem skolu direktoriem ar aicinājumu necīnīties savā starpā par skolēniem, bet sadarboties ar profesionālajām skolām un ļaut jauniešiem un viņu vecākiem lemt par labu profesijas ieguvei, jo ne katrs jaunietis ir spējīgs mācīties vidusskolā un augstskolā, toties viņš var savlaicīgi iegūt profesiju un sākt profesionālās darba gaitas.  

Komitejas dalībniekiem bija iespēja klātienē aplūkot tehnikuma mācību korpusa atjaunotās telpas un iepazīt tehnikuma infrastruktūru.

Komitejas sēdē piedalījās arī Saeimas deputāte Janīna Kursīte, kura pasniedza Ekonomikas ministrijas Pateicību Augšdaugavas novada Būvvaldes vadītājai Nansijai Tamanei par nozīmīgu ieguldījumu būvētās vides attīstībā un uzraudzībā novadā.

Teksts, foto: Inese Minova

Valmieras kolēģi smēlās pieredzi Augšdaugavas novadā