Veselības veicināšanas pasākumi Ilūkstes apkārtnē

AKTUĀLI

Ilūkstes pilsētas administrācija maijā īsteno pasākumus un aktivitātes ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%, Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

Baseina apmeklējumi

Izmantojot projekta laikā piedāvātās iespējas, Ilūkstē peldbaseinu var apmeklēt iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem, cilvēki ar invaliditāti, trūcīgās un maznodrošinātās personas un bezdarbnieki, vēršoties un saņemot baseina apmeklējuma kuponu  Valsts  un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības iela 7, Ilūkste) un Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Šēderes pagasta pārvaldēs. Personām projekta ietvaros ir iespēja 6 reizes bez maksas apmeklēt Ilūkstes peldbaseinu, veicot fiziskās aktivitātes veselības stiprināšanai.

Vingrošana dabā Dvietē un Bebrenē līdz 16. jūnijam

10.maijā  Dvietē un 13.maijā Bebrenē iesākts 12 nodarbību cikls, kas notiek divas reizes nedēļā Bebrenes un Dvietes ciemos, fizioterapeita vadībā apgūstot vingrojumu pamatus stājas uzlabošanai, līdzsvaram, muskuļu nostiprināšanai. Aicinām pievērst uzmanību vingrošanas nodarbību laikiem un datumam, aktīvi piedaloties veselības veicināšanas pasākumos Augšdaugavas novada pašvaldībā!

Ceļā uz harmoniju