Veiksmīgi noslēdzies Rēzeknes ielas pārbūves projekts Maļinovā

AKTUĀLI

2019.gada decembrī veiksmīgi noslēdzās Rēzeknes ielas pārbūves un apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Maļinovas ciemā. Iepriekš Rēzeknes iela un tās garumā esošie pagalmi atradās diezgan bēdīgā stāvoklī. Asfalts bija sabrucis, soliņi pie mājām biji fiziski novecojuši, savas automašīnas cilvēki bija spiesti novietot diezgan šauros un tam nepiemērotos pagalmos. Taču pēc rekonstrukcijas situācija ir būtiski uzlabojusies. Projekta ietvaros tika pārbūvēta Rēzeknes iela Maļinovā, izveidota atdalīta brauktuves un gājēju daļa, savukārt pie dzīvojamām mājām uzstādīti jaunie soliņi.

”Projekts tika iesāks vēl pagājušajā gadā, un pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma darbi turpinājās arī šogad. Tas pat ir labi, jo nosēdās grunts. Kopumā projekts bijis diezgan grūts, jo apkārt ir daudz mitruma, bija pat nepieciešamība iedalīt papildlīdzekļus”, atzīst Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis.

Darbu ietvaros tika izmantoti arī tādi mūsdienu prasībām atbilstoši risinājumi, kā, piemēram, ģeotekstils, kurš tika izmantots pamatnes nostiprināšanai, savukārt visu remontējamo posmu garumā tika uzstādīts LED apgaismojums. Tāpat tika uzbūvētas gājēju ietves tur, kur iepriekš cilvēki bija iemīdījuši takas, bet pagalmos tika ierīkotas automobiļu novietošanas vietas. Patlaban objekts ir nodots ekspluatācijā, un kopš šī brīža būvnieki dod 5 gadu garantiju, kuru laikā objektam ir jānokalpo bez problēmām. Bet kā atzīst Arkādijs Karņickis, būvnieki darbus ir paveikuši kvalitatīvi.

Kopējās projekta izmaksas sastādīja teju 291 309 eiro. Rekonstrukcijas darbus pilnā apmērā finansēja Daugavpils novada dome.

Naujenē Ziemassvētkus gaida radoši