Veiksmīgi aizvadīts pārgājienu cikls “Zaļā ekspedīcija”

Jaunatnei

Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “KOPĀ” ietvaros tika veiksmīgi noslēgusies projekta otrā aktivitātē – Pārgājienu cikls “Zaļā ekspedīcija”. Pārgājienu cikla ietvaros Kalkūnes jauniešu centra jaunieši no Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastiem aktīvi piedalījās projekta darba grupas organizētajos trīs pārgājienos, kuri norisinājās no 20. augusta līdz 3. septembrim.

Katrs pārgājiens tika organizēts Kalkūnes jauniešu centra darbība ar jaunatni nodrošinātajās teritorijās – Augšdaugavas novada Kalkūnes, Medumu un Sventes pagastos. Pārgājienu cikls “Zaļā ekspedīcija” sakās 2022. gada 20. augustā ar pārgājienu Sventes pagastā. 29. augustā tika organizēts otrais pārgājiens nu jau Medumu pagasta teritorijā, un noslēdzošais pārgājiens norisinājās 03. septembrī Augšdaugavas novada Kalkūnes pagastā.

Katra pārgājiena laikā jaunieši iepazina labāk katru no saviem pagastiem izsoļojot ap 10 kilometrus garus maršrutus gan Kalkūnes, gan Medumu, gan arī Sventes pagastos. Pārgājienu laikā jaunieši uzzināja daudz jaunas informācijas par Kalkūnes, Sventes un Medumu pagastiem, to vēsturi, atklāja kultūrvēsturiskas un atpūtas vietas, iepazinās tuvāk viens ar otru, un saliedējās. Katrs pārgājiens bija īpašs arī ar to, ka veicināja jauniešu vidū zaļo domāšanu un veselīgu dzīvesveidu. Pārgājienu laika tika organizētas arī radošās nodarbības, kuras veicināja pārgājienu dalībnieku vidū aizdomāties par videi draudzīgu paradumu ieviešanu savā ikdienā. Katra pārgājiena laikā jaunieši tika aicināti saudzēt dabu, aizdomāties par rīcību, kuru viņi var darīt, lai saudzētu dabas resursus, un rūpēties par to. Aktivitāšu dalībnieki labprāt iesaistījās dažāda veida saliedēšanās, sporta un radošajās aktivitātēs katra pārgājiena laikā. Pārgājienu cikla “Zaļā ekspedīcija”  ietvaros jaunieši tika aicināti izpausties radoši ūdens pudeļu un auduma somu noformēšanā, kuras vēlāk viņi var izmantot savā ikdienā.

Katrs pārgājiens bija piedzīvojumiem bagāts un interesants, jaunieši tuvāk iepazina viens otru, kopīgi izstaigāja trīs Augšdaugavas novada pagastu ceļus un neceļus, izmantojot neformālās izglītības metodes lietderīgi un ar jēgu pavadīt savu brīvo laiku, un vēl nedaudz tuvāk pietuvoties projekta "Kopā" galvenajam mērķim - saliedēt Medumu, Sventes un Kalkūnes pagastu jauniešus vienā jauniešu kopienā, sniedzot jauniešiem līdzvērtīgas iespējas attīstīt sevi un pilnveidot savas prasmes.

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists  Andrejs Rucko

Vēl vakar bij' augusta pēdējā diena ...