Večerinka Ambeļos 19. gs. stilā!

AKTUĀLI

Tieši pirms došanās uz augstām un parastām skolām... Vēl vasaras noskaņās... Pilnīgi neparastā vietā un veidā ... Kopā ar Laimu Jansoni... PĒDĒJAIS VASARAS DANČU VAKARS!

Gaidīsim visus uz dančiem un Laimas Jansones koncertu 30.08.2022. plkst:20:00 Ambeļu estrādē (vai Mednieku namiņā, ja laikapstākļi nelutinās). Dancotājiem un klausītājiem 19. gs. tērpos balvas par smukākajiem tērpiem!

Večerinka Ambeļos ir projekta "19.gadsimts. Saimis gūdu riedeit. - tradicionālo amatu un mūzikas nometne ar lomu spēles un eksperimentālās etnogrāfijas elementiem" noslēguma pasākums.Pēc divu dienu dzīvošanas 19.gadsimtam tuvās noskaņās un apstākļos, muzicēšanas, koklēšanas, strādāšanas un jaunu prasmju apgūšanas, jaunieši  (arī vēl Tu vari būt viņu vidū!) un muzikanti aicinās ikvienu iejusties 19.gadsimtā un nosvinēt vasaras beigas kārtīgā lauku večerinkā, uzģērbjot kādu drēbes gabalu - cepuri, garo brunci, vīriešu vesti vai linu kreklu - kas tuvinās mūsdienu cilvēka tēlu tuvāk laikam, kurā veidojās un dzīvoja tautasdziesmas. 

Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta mērķis ir radīt un izdzīvot jaunu formātu tradicionālās mūzikas un amatu nometnēm, apvienojot prasmju apguvi ar lomu spēles elementiem un eksperimentālās etnogrāfijas paņēmieniem, lai atrastu un atvērtu tādus ceļus jauniešu iesaistīšanai tradīcijas pārmantošanā, kas jauniešiem liekas atraktīvi, tādejādi veicinot folkloras kustības kontinuitāti - jauniešu iesaistīšanu folkloras kustībā. Projekta ietvaros augusta nogalē tiks organizēta nometne, kurā īsā laika periodā ikviens interesents varēs iespējami patiesi saskarties ar dažādiem tautas tradīcijas elementiem, piedzīvojot dzīvi "kā senos laikos". Tradicionālās prasmes būs ne tikai apgūstamas, bet tiks radītas situācijas, kad tās kļūs nepieciešamas ikdienišķai eksistencei. Vidē, kas pietuvināta izvēlētajam laikmetam, 19.gs.beigām, vadītāju vadītā nometnē visu laiku tiek mimikrēta mītiskā "pagātnes ikdiena", radot inscinētus sarežģījumus, kas iederīgu lomu pieņēmušiem dalībniekiem risināmi "tradicionālā garā".

"Nometnē jeb "amatnieka sētā" "Saimniece" ar palīdzi uztrauksies par piedegušo putru, bet "Saimnieces meita" un viņas  "Draudzenes ar "Mājskolotājas" palīdzību gatavosies "mācībām Krāslavas meiteņu ģimnāzijā". "Dēls", kurš "nepabeidzis studijas Tērbatā" palīdzēs saimiekot mājā un skaldīs malku tās pašas putras vārīšanai, sarunās ar draugiem "Studentiem", kas atbraukuši talkā iekārtot "nesen iepirkto māju",  diskutēs par nacionālisma un citām modīgām idejām, kamēr "Fotogrāfa māceklis" svaidīsies ar sarkastiskiem komentāriem un uzņems "gaismas bildes".  "Vaļiniece", kas "palīdz kārtot jauno studenšu pūru", piepalīdzēs ar jostu un dažādu noderīgu rīku gatavošanu, bet naktis tiks pavadītas pie ugunskura pieguļā,"  stāsta nometnes organizatore Ilze Mežniece par plānoto. "Mēs aicināsim dalībniekus abas dienas pieturēties pie sevis izvēlētās lomas un darboties, runāt un pat domāt tā, it kā loma būtu viņa "otrā āda", lai kopā radītu īstuma šķitumu. Centīsimies kopā saprast, ar ko sākas katra sadzīvē vajadzīgā lieta, cik tulznu ir vajadzīgs tās izgatavošanai un cik soļu pa dienu jānoiet, lai pēc vakara mielasta varētu labpatikā ielēkt dancī."


Projektā tika izvēlēts nosacītais "19.gadsimta beigu" laiks nometnē plānoto situāciju izspēlēšanai, jo 19.gs. beigās dzīvesveids laukos vēl ir pietiekami līdzīgs senāko laiku, tai skaitā mītiskā "tautasdziesmu laika" dzīves veidam, bet tajā pašā laikā jau ir pietiekami daudz no pilsētas ieviesušos "jauno" reāliju, lai laikmeta imitācijā nerastos pārlieku lielas grūtības ar materiālo bāzi. Brilles, naži, katli, lāpstas, cirvji, pavārnīcas, šķīvji, segas - tās jau ir līdzīgākas mūsdienām, atrodamas un pielāgojamas to jaunākas kopijas. Lai ieviestu "īstuma" sajūtu, iespēju robežās plānots 21.gadsimtu atstāt ārpus nometnes robežām. Ambeļos augusta beigās būs pirmais mēģinājums šāda tipa nometnei.

Pat ja laikmets līdz sīkākajai detaļai neatbildīs, organizatori cer kopā ar nometnes dalībniekiem radīt izpratni par ikdienu, kurā varēja "dziedot mūžu nodzīvot" ne reizi pāri nenodarot pat "ne guntiņas pagalei" un kurā Dievs saņēma ciešāk savu mēteli, lai pa ļaužu "šaurajām duravām" nāktu ar ļaudīm kopā svētkus svētīt.

---------------------------------------------------------------------

Plašāks apraksts par nometni te: https://fb.me/e/1Lr3WTb7Y

Informāciju sagatavoja
Ilze Mežniece
tel: 26358845
ilzeite@gmail.com

Aktīvs un lietderīgs vasaras laiks projektu konkursā "Attīsti sevi"