Vecākajam novada iedzīvotājam – 110 gadi

Augšdaugavas novadā  (uz 01.01.2024. pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZDats programmā DZIMTS)  dzīvesvietu deklarējušas 26814 personas, kas ir par 746 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. 2023. gadā novadā dzimuši 97 bērniņi, miruši – 525  novada iedzīvotāji. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām: Vecums Skaits uz 01.01.2024. 0-6 1014 7-15 1831 16-18 640 19-25 1658 26-40 5038 41-60 … Continue reading Vecākajam novada iedzīvotājam – 110 gadi