Valsts un pašvaldība attīsta klientu apkalpošanas centrus

AKTUĀLI

Kas ir VPVKAC?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi. VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji līdztekus ierastajiem pašvaldības pakalpojumiem var pieteikt arī atsevišķus pieprasītākos valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus.

Ilūkstē VPVKAC izveidots 2015. gada 1. septembrī, paplašinot jau 2010. gadā izveidotā Ilūkstes novada pašvaldības Pakalpojumu centra darbību. “Mēs pieņemam visus pašvaldībai adresētos iesniegumus, Ilūkstes pilsētas administrācijai adresētos iesniegumus, kā arī valsts iestādēm adresētos iesniegumus, ar kurām pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums,” skaidro Ilūkstes VPVKAC vadītāja Rita Butkeviča.

Kādu iestāžu pakalpojumus var saņemt?

Pašlaik Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas VPVKAC sadarbība pakalpojumu sniegšanā noris ar 13 valsts iestādēm: “Populārākās ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra.” Tāpat ir iespējams saņemt pakalpojumus no Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB), Lauksaimniecības datu centra (LDC), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nacionālo veselības dienesta (NVD), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts darba inspekcijas (VDI), Valsts zemes dienesta (VZD), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (VDEĀVK).

Vai ir iespējams saņemt pakalpojumus elektroniski un attālināti?

VPVKAC Ilūkstē (Brīvības ielā 7)

Atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma klientiem pieejami klātienes pakalpojumi, pieņemot iesniegumus vai pilnvarotie e-pakalpojumi  jeb tā sauktais „e-asistents”. Klients var aizpildīt pilnvarojumu, lūdzot viņa vārdā pieprasīt pakalpojumu. “Tie mums ir VSA pakalpojumi. Arī VID no šī gada ienākumu deklarācijas var sniegt ar pilnvarojumu. Tas notiek gadījumos, ja cilvēkam nav ne elektroniskās deklarēšanās sistēmas paroles, ne internetbankas, e-paraksta,” turpina centra vadītāja.

Vineta Zemlicka - Ruhmane (VPVKAC speciāliste): “Šobrīd ar VARAM ministriju norit izmēģinājuma projekts, kurā esam iesaistīti arī mūsu KAC. Jau ir izmēģināts pakalpojums ar VID, kad iedzīvotājs var konsultēties kapitāla pieauguma gadījumos, piemēram, ja tiek pārdots dzīvoklis. Attiecīgi ir jāsamaksā daļa no ienākumiem nodokļos.”Šis pakalpojums ir veidots kā attālināts pakalpojums ar ierēdni, kura būtība ir saņemt pakalpojumu videoformātā tiešsaistes režīmā. “Otra iestāde ar kuru tiek izmēģināts “attālinātais ierēdnis” ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Var konsultēties, ja ir jautājumi par vecuma pensijas piešķiršanu. Iedzīvotāji bieži vēršas tieši ar šo jautājumu, jo sistēma ir pietiekoši komplicēta.”Daudz jautājumu rodas arī par darba stāžu, dokumentu iesniegšanas lietām, bet pluss ir tāds, ka nav jādodas klātienē, kas aizņemtu gan laiku, gan resursus, teic centra speciāliste. Plānošanas stadijā atrodas arī Valsts zemes dienesta “attālinātais ierēdnis”.

Kādas ierīces ir centra rīcībā?

Klientu centra telpā ir iekārtota „darba vieta”, kurā pieejamas vairākas ierīces dažādu pakalpojumu nodrošināšanai: “Ir pieejams publiskais dators ar interneta pieslēgumu, kuru apmeklētāji var izmantot brīvi, kopēšanas iekārta, ja ir nepieciešamība skenējam dokumentus un nosūtam e-pastā. Dažkārt nākas palīdzēt arī ar e – pasta izveidi,” teic R. Butkeviča. Centrā darbojas eID viedkaršu lasītājs un Wi-Fi tīkls. Darbinieces ir apmācītas darboties arī ar pašvaldības lietvedības programmu, valsts pakalpojumu reģistrācijas, nekustamā īpašuma un iedzīvotāju reģistra programmām. Tiek veikta iedzīvotāju dzīvesvietas deklarācija un fizisko personu iekļaušana reģistrā.

VPVKAC skaitu paplašinās

Ilūkstē 2021. gada laikā tika sniegti vairāk nekā 3600 valsts pakalpojumi, savukārt pašvaldības pakalpojumu skaits tiek lēsts ap 700. Pašvaldības pakalpojumu skaits Ilūkstes KAC ir samazinājies pēc ATR ieviešanas, jo novadam kļūstot lielākam, iesniegumus var sniegt arī citviet.

Valsts kopā ar pašvaldību ir iecerējusi paplašināt līdzīga veida klientu apkalpošanas centru skaitu, izveidojot tos tuvāk pagastu centriem. R. Butkeviča to raksturo kā pareizu soli, jo valsts iestādes mūsdienās lielākoties strādā attālināti, bet lielai daļai iedzīvotāju, pārsvarā vecāka gadagājuma, nav datorprasmju.

Ilūkstes VPVKAC ierodas klienti ne tikai no Ilūkstes apkārtnes, bet arī no attālākām vietām – Sventes, Kalupes, no Jēkabpils novada, Rīgas. Teorētiski klientu centrā ierasties var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, risinot jautājumus ar valsts iestāžu pakalpojumiem vai ar Augšdaugavas novada pašvaldības saistītiem jautājumiem.

Covid - 19 pandēmijas laikā bija periods, kad klienti tika apkalpoti pēc iepriekšējā pieraksta, ielaižot tikai pa vienam iedzīvotājam vienlaikus. 2021. gadā apmēram 1500 cilvēku vērsās tieši pēc Covid – 19 sertifikātu saņemšanas. 2022. gada dažos mēnešos jau tika izsniegti ap 600 sertifikātiem, teic centra vadītāja. 

Klientu centri kā pirmā pieturvieta ukraiņu bēgļiem

Pēdējā laikā jo īpaši aktuāls kļuva arī Ukrainas bēgļu jautājums, kuriem ierodoties Latvijā, nepieciešams legalizēties.

“Šobrīd esam apkalpojuši pirmās divas ģimenes. Personas tiek iekļautas fizisko personu reģistrā, lai būtu iespēja saņemt valsts garantētos pabalstus. Tiek sniegta palīdzība uzturēšanās atļauju un vīzu pieteikumu aizpildīšanā,” situāciju apraksta V. Zemlicka – Ruhmane.

Centrā strādājošie speciālisti ir izgājuši speciālas apmācības darbam ar klientiem un ir gatavi sniegt palīdzības roku jebkurā situācijā: “Mēs nekad neatteiksim un nekad neesam atteikuši. Vienmēr cenšamies atrisināt jautājumu. Ļoti daudzi nāk ar lūgumiem, kas nav iekļauti mūsu pakalpojumu grozā. Tie paši e – pasta pakalpojumi un EDS jautājumi, elektrības pieslēgšanas jautājumi, gāze. Protams, ka mēs arī ar šiem jautājumiem palīdzēsim,”rezumē R. Butkeviča.

Apmeklētāju centrs Višķu pagasta Špoģos

VPVKAC Špoģos (Skolas ielā 17)

Otrs Augšdaugavas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Špoģos darbojas no 2015. gada 1. oktobra. Tā galvenā atšķirība no Ilūkstes KAC ir tanī, ka lielākoties centrs nodarbojas ar valsts piedāvātiem pakalpojumiem. Taču pēc tehniskā aprīkojuma, un piedāvātajām iespējām neatšķiras no Ilūkstes KAC vai citiem klientu centriem.

“Sniegtie pakalpojumi vienmēr ir specifiski, tādēļ iedzīvotājiem jāatceras, ka pats svarīgākais, kas jāņem līdzi ir personu apliecinošs dokuments. Tikai tā var identificēt personu. Ja vēlamies atrisināt kādu konkrētu jautājumu, līdzi jābūt arī attiecīgiem dokumentiem,” atgādina Višķu VPVKAC vadītāja Ruta Grustāne. Lai saņemtu pakalpojumus elektroniskajā vidē jāpaņem elektroniskie identitātes apliecināšanas rīki: internetbankas autentifikācijas rīki (lietotāja numurs, kodu kalkulators vai viedtālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni) vai arī eID karte, eParaksta karte, mobilā lietotne eParaksts mobile. Par to, kādus dokumentus jāņem līdzi var pārliecināties uzzvanot attiecīgajam centram pa pieejamo tālruni.

“Višķu KAC kopumā apmeklētāju pagājušogad bija pāri 3000. 900 no tiem bija tie, kas vēlējās saņemt Covid – 19 sertifikātus. Bija daudz konsultāciju, bet no iestādēm lielākoties tie bija VSA un VID sniegtie pakalpojumi.” R. Grustāne min, ka nav bijusi neviena reize, kad apmeklētajam tiktu atteikts kāda pakalpojuma vai problēmjautājuma sniegšanā. Vismaz, kas attiecas uz valsts sniegtajiem pakalpojumiem.

“Mērķis ir strādāt tā, lai cilvēki, kas atnāk, aizietu apmierināti un pateicīgi, ka šāds centrs pastāv. Lai būtu iespaids, ka mēs tiešām strādājam cilvēkiem, nevis eksistējam kā vienība.”

VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 131 vietā. To darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš


Notiek pieteikšanās Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai