Vakance zemes lietu speciālista amatam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)

izsludina vakanci

Īpašuma nodaļas zemes lietu speciālista amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora - 3334 08)

Darba līgumu uz noteiktu laiku, mēnešalga 1090,00 EUR.

Darba vietas adrese: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.

Darba pamatpienākumi

 • Pārvaldīt pašvaldības zemi Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagasta administratīvajās teritorijās
 • Nodrošināt pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
 • Sagatavot, grozīt un izbeigt zemes nomas un medību tiesību nomas līgumus
 • Uzturēt pašvaldības nomas zemju datu reģistru, koriģēt un papildināt informāciju par brīviem iznomātajiem zemes gabaliem un nomniekiem
 • Sagatavot lēmuma projektus par nekustamā īpašuma   nosaukumu, adreses piešķiršanu, likvidāciju, zemes robežu platības un/ vai konfigurācijas precizēšanu, zemes ierīcības projektu nosacījumu izsniegšanu un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu u.c.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība zemes ierīcības vai vides zinātnes jomā
 • Pašvaldības darbu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
 • Prasme strādāt ar normatīviem aktiem
 • Pieredze darbā ar dokumentiem (iesniegumi, līgumi, administratīvie akti, u.c.)
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe)
 • Teicamas iemaņas darbā ar datortehniku, prasme strādāt ar informācijas sistēmām “NINO”, “NOMA”.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē
 • Labas komunikāciju prasmes
 • Darba pieredze pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību

Pieteikuma dokumenti

 • Motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

Pieteikumu ar norādi „Zemes lietu speciālista amatam” var  iesniegt līdz 2023. gada 1. decembrim:

 • personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;

Atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

LR proklamēšanai veltīts svinīgais pasākums (tiešraide)