Vakance vides pārvaldības speciālista ezeru apsaimniekošanā amatam

Pašvaldība

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568) izsludina vakanci

Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālista ezeru apsaimniekošanā amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora - 2422 31)

Darba pamatpienākumi:

 • Organizēt Daugavpils novada pašvaldības valdījumā esošo virszemes ūdeņu resursu apsaimniekošanu un racionālu izmantošanu;
 • Kontrolēt vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • Informēt un izglītot sabiedrību zivju resursu aizsardzības jomā;
 • Sagatavot projektu pieteikumus vides stāvokļa uzlabošanai vai dabas resursu papildināšanai.

Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība vides zinātnē vai bioloģijā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 • Vides pārvaldības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • Darba pieredze  projektu izstrādē un vadībā;
 • Teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas;
 •  Ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt patstāvīgi  un komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • Autovadītāja apliecība;
 • Vēlamā darba pieredze vides pārvaldības jomā;
 • Kandidāts nedrīkst būt sodīts par pārkāpumiem vides aizsardzības jomā.

Pieteikuma dokumenti

 • Motivācijas vēstule un apliecinājums par nesodāmību par pārkāpumiem vides aizsardzības jomā;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu 914 EUR) un sociālās garantijas

Pieteikumu  ar norādi „Vides pārvaldības speciālista ezeru apsaimniekošanā amatam” var iesniegt līdz 2020. gada 20. februāra plkst. 15.30:

 • personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils novada domes darba laikā kabinetā;
 • atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.

Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Cilvēki Latvijā gadiem sadzīvo ar sāpēm