Vakance vides pārvaldības speciālista amatam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)
izsludina vakanci
Dabas resursu nodaļas vecākā vides pārvaldības speciālista amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora - 2422 31)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Mēnešalga 1189 EUR

Darba vietas adrese Ķieģeļu iela 4, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads  

Darba pamatpienākumi

 • koordinēt Pašvaldības kompetencē esošo vides jautājumu risināšanu sadarbībā ar Pašvaldības struktūrvienībām, kā arī sekmēt sadarbību ar citām institūcijām vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā
 • piedalīties pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē par vides jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to pilnveidošanai
 • sagatavot informāciju par vides stāvokli, vides kvalitāti un aizsardzību pēc pieprasījuma
 • izskatīt iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar vides un dabas aizsardzību;
 • informēt un izglītot sabiedrību vides aizsardzības jomā
 • piedalīties vides projektu, t.sk., starptautisko, izstrādē un ieviešanā
 • apkopot un sistematizēt novada attīstības plānošanas vajadzībām nepieciešamo analītisko informāciju par vides jautājumiem

Prasības pretendentiem

 • Augstākā izglītība dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
 • Pieredze nozares terminoloģijas, ar vides un dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu pielietošanā
 • Kompetences: ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, argumentācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, spēja loģiski, analītiski domāt un analizēt datus, strādāt intensīvi, savu pilnvaru robežās patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, radošums, pašiniciatīva un spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus
 • Teicamas valsts valodas zināšanas (augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) vai iegūta izglītība valsts valodā) un labas angļu valodas zināšanas (vismaz B līmenis).
 • Teicamas iemaņas darbā MS Office standartprogrammām
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Priekšrocības

 • Papildu izglītība kokkopības un/vai dendroloģijas jomā
 • Profesionālā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē vides  un/vai dabas aizsardzības jomā
 • Pieredze vides projektu realizēšanā un ieviešanā Svešvalodu (piem. angļu) zināšanas

Pieteikuma dokumenti

 • CV, motivācijas vēstule un apliecinājums par nesodāmību par pārkāpumiem vides aizsardzības jomā
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikumu  ar norādi „Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības vecākā speciālista amatam” var iesniegt līdz 2023.gada 31.maijam:

 • Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401

Pretendenti uz darba interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par intervijas datumu un laiku.

Ieteikumi jauniešiem, kas strādās vasarā