Vakance vecākā iepirkumu speciālista amatam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)

izsludina vakanci

Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkuma speciālista amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3323 01)

Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošināt Augšdaugavas novada pašvaldības organizēto iepirkumu procedūru īstenošanu, piedaloties iepirkumu komisiju darbā, kā komisijas loceklim, sniedzot skaidrojumus par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, izstrādājot iepirkuma procedūras dokumentāciju, kā arī tiešā veidā nodrošinot citu ar iepirkumu procedūru īstenošanu saistītu darbību izpildi (vēstuļu projektu sagatavošana, iepirkuma sēžu gaitas protokolēšana u.c. dokumentu sagatavošana).
 • Veikt iepirkumu procedūras ietvaros nepieciešamās informācijas izpēti preču vai pakalpojumu iegādei.
 • Veikt nepieciešamās darbības iepirkumu izsludināšanai Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā.
 • Piedalīties līgumprojektu izstrādē.
 • Koordinēt iepirkuma procedūru, analizēt tās pilnveidošanas iespējas, sniegt atbilstošus priekšlikumus.
 • Konsultēt citus darbiniekus iepirkumu un apgādes jautājumos.

Prasības kandidātiem

 • Augstākā izglītība;
 • Darba pieredze publisko iepirkumu procesu organizēšanā vai kontrolē vai jurisprudencē vismaz 2 gadi (iepriekšējo piecu gadu laikā);
 • Pieredze publisko iepirkumu veikšanā pēdējo piecu gadu laikā valsts pārvaldē vai pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas zināšanas par publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un kompetento institūciju izstrādāto vadlīniju publisko iepirkumu regulējuma piemērošanu;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
 • Labas prasmes darbā ar MS Word, MS Excel, biroja tehniku un vēlamas prasmes strādāt ar Elektronisko iepirkumu sistēmu un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmu;
 • Labas analītiskās spējas un prasme risināt problēmas, piedāvājot optimālus risinājumus;
 • Labas sadarbības spējas, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.
 • Konkursa pretendentam nedrīkst būt tieša vai netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida personiska ieinteresētība, kas var ietekmēt personas objektivitāti un neatkarību, ja viņš ir juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 25. panta 1. daļas nosacījumiem).

Pieteikuma dokumenti

 • Motivācijas vēstule un CV;
 • Izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Mēs piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu 1250 EUR)  un sociālās garantijas.

Pieteikumu ar norādi „Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciālista amatam” var iesniegt līdz 2023. gada 2. oktobra plkst. 18.00  uz e-pastu: vakances@augsdaugavasnovads.lv

Konkursa nolikums pieejams Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv/vakances 

Atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai