Vakance lietveža, klientu apkalpošanas centra speciālista amatam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes apvienības pārvalde

reg. Nr.90000064227

izsludina vakanci

lietveža, klientu apkalpošanas centra speciālista amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora 3341 03)

Darba līgums uz noteiktu laiku;

Darba vieta – Demenes apvienības pārvalde (Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442);

Mēnešalga 871  EUR (pirms nodokļa nomaksas);

Normālais darba laiks – 40 stundas nedēļā.

Darba pamatpienākumi:

 • reģistrēt, klasificēt un nosūtīt dokumentus dokumentu pārvaldības sistēmā  LIETVARIS
 • sagatavot dokumentu projektus atbilstoši kompetencei
 • kontrolēt dokumentu izpildes termiņu
 • nodrošināt dokumentu glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai arhīvā
 • sagatavot dokumentus glabāšanai un nodošanai arhīvā
 • sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) klientiem

Prasības pretendentiem:

 •  augstākā vai profesionālā vidējā izglītība
 •  prasme veidot dokumentus atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām
 • teicamas iemaņas darbā ar datortehniku, prasme strādāt ar informācijas sistēmām
 • darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā (tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī rakstiski un mutvārdos
 • lietišķas saskarsmes prasmes

Pieteikuma dokumenti:

 • CV
 • izglītības dokumentu kopijas
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā).

Pieteikumu var iesniegt līdz 2024.gada 22.jūlijam:

 • personīgi slēgtā aploksnē Demenes apvienības pārvaldes darba laikā;
 • iesūtīt elektroniski uz e-pastu: parvalde@demene.lv

Tālrunis uzziņām – 26100191 (Demenes apvienības pārvaldes vadītājs).

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka vienas nedēļas laikā pēc sludinājumā norādītā termiņa beigām sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401

Augšdaugavas novada ansambļi festivālā "Vaļā vērti atslēdziņ’!"