Vakance labiekārtošanas strādnieka amatam Dubnas pagastā

AKTUĀLI

Višķu apvienības pārvalde, reģ. Nr. 90000073624

izsludina vakanci labiekārtošanas strādnieka amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora 9214 03 )

Darba līgums uz noteiktu laiku līdz 20.09.2024.

Darba vietas adrese – Višķu apvienības pārvaldes Dubnas pagasts: Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads

Mēnešalga 700 EUR

Normālais darba laiks – 40 stundas nedēļā

Darba pamatpienākumi:

  • veikt Dubnas pagasta teritorijas labiekārtošanas darbus (t.sk. kapsētu teritorija);
  • veikt zāles pļaušanas darbus pagasta teritorijā;
  • veikt citus darbus, pamatojoties uz tiešā vadītāja doto rīkojumu.

Prasības pretendentiem:

  • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, prasmes sadarboties un strādāt komandā;
  • fiziskā izturība;
  • valsts valodas prasmes atbilstoši  A līmeņa(1) pakāpei.

Pieteikumu (CV) var iesniegt līdz 2024.gada 4. jūlijam:

  • personīgi slēgtā aploksnē Višķu apvienības pārvaldes darba laikā;
  • iesūtīt elektroniski uz e-pastu: parvalde@viski.lv

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV–5401.

Tālrunis uzziņām: Višķu apvienības pārvalde 65425347, Dubnas pagasts 65475217.

Pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Kapusvētki Augšdaugavas novadā