Vakance Kalupes pagasta pārvaldes lietvedības pārziņa amatam

AKTUĀLI

Kalupes pagasta pārvalde (reģ. Nr. 90000030396)

izsludina  pieteikšanos uz vakanci

pagasta pārvaldes lietvedības pārziņa

amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 11)

uz nenoteiktu laiku uz 1,0 slodzi

Prasības kandidātiem

- augstākā vai vidēja speciālā izglītība; priekšroka - speciālistiem ar darba pieredzi pašvaldības iestādes lietvedības pārziņa darbā, ar pieredzi darbā ZZ dats programmās Kadri, Visvaris, Darba laika uzskaite;    

-  atbildēt par Iestādes lietu nomenklatūru, sagatavot, izstrādāt, noformēt un reģistrēt dokumentus un nodrošināt to nodošanu izpildītājiem;

- uzturēt un reģistrēt dokumentus Augšdaugavas novada domes lietvedības informatīvajā sistēmā LIETVARIS;

- nodrošināt Iestādes lietu nomenklatūrā iekļauto dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu;

- sagatavot līgumu projektus un atbildes projektus iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

- sekot dokumentu izpildes termiņu ievērošanai atbilstoši rezolūcijām;

- sistematizēt, ievietot dokumentus lietā pēc to izpildes atbilstoši Iestādes lietu nomenklatūrai;

- nodrošināt un koordinēt informācijas apmaiņu savas kompetences ietvaros starp darbiniekiem un citām struktūrām un iestādēm;

- organizēt darbu ar personālsastāvu, noformēt un sagatavot personāla dokumentu projektus (līgumus, rīkojumus u.c.), kārtot  darbinieku personas lietas;

- ievadīt un aktualizēt informāciju par Iestādes darbinieku datiem Augšdaugavas novada domes personāla uzskaites sistēmā KADRI;

- sagatavot darbinieku darba laika uzskaites tabulas;

- veikt kontaktpersonas darba aizsardzībā Kalupes pagasta pārvaldē pienākumus;

- komunikabilitāte, atbildība, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar pagasta iedzīvotājiem un iestādēm;

- augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;

- labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām.

Pieteikuma dokumenti

  • Motivācijas vēstule
  • CV
  • Izglītības dokumentu kopijas
  • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
  • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu EUR 810.00 mēnesī un sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt pa pastu vai elektroniski parvalde@kalupe.lv, vai iesniegt personīgi Kalupes pagasta pārvaldē līdz 2023.gada 02. oktobrim, Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads,   LV-5440.

Ar kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Tālrunis uzziņām 29175448

Uz “Meijas Namu” atgūt izsīkušo enerģiju