Vakance jaunatnes lietu speciālistam Kalkūnē

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)

izsludina vakanci

Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas

jaunatnes lietu speciālista amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2422 27)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku nepilna darba laika ietvaros (0.5.slodze), mēnešalga 483,50 EUR pirms nodokļu nomaksas, darba vietas adrese: Ķieģeļu ielā 4, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, 

Darba pamatpienākumi:

 • Nodrošināt jaunatnes politikas attīstības stratēģijas īstenošanu, organizēt pasākumus, īstenot projektus un programmas jaunatnes politikas jomā, iesaistot pagastu  jaunatni
 • Atbalstīt un organizēt jauniešu brīvprātīgo darbu, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanu
 • Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošās informācijas pieejamību
 • Sekmēt jauniešu neformālās izglītības īstenošanu
 • Plānot finanšu līdzekļus, kas nepieciešami pasākumu, projektu un programmu   īstenošanai jaunatnes politikas jomā
 • Veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un viņu iesaistīšanos novada teritorijas sabiedriskās dzīves aktivitātēs

Pamatprasības pretendentiem

 • Augstākā izglītība - Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1)
 • Prasme īstenot un vadīt projektus
 • Prasme organizēt pasākumus
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Teicamas datorprasmes

Par priekšrocībām tiks uzskatītas

 • Angļu valodas prasme - rakstiski un mutvārdos
 • Nometnes vadītāja apliecība
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Darba pieredze pašvaldībā
 • Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes lietu speciālista apmācību sertifikāts

Pieteikuma dokumenti

 • CV
 • Motivācijas vēstule
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (ja nepieciešams)
 • Papildus var iesniegt pēdējo 3 gadu laikā ar profesiju saistītu apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, sociālās garantijas un stabilu atalgojumu.

Pieteikumus līdz 2023.gada 14. jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi vakances@augsdaugavasnovads.lv vai iesniegt personīgi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Personāla nodaļā, Rīgas ielā 2, 28.kab., Daugavpilī.

Atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Vērtīgi padomi vecākiem par bērnu drošību