Vakance Izglītības pārvaldes galvenā speciālista – metodiķa amatam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde (reģ.Nr.90009117568)

izsludina vakanci

Izglītības pārvaldes galvenā speciālista - metodiķa amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora - kods 2351 03)

Darba vietas adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils

Mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku
 • normālo darba laiku
 • mēnešalgu 1350 EUR  
 • sociālās garantijas

Darba pamatpienākumi

 • Izvērtēt un sniegt metodisko palīdzību Augšdaugavas novada izglītības iestāžu izglītības programmu izstrādē
 • Koordinēt izglītības iestāžu mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāju un metodiķu darbu
 • Koordinēt pašvaldības pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi
 • Organizēt valsts noteiktās priekšmetu olimpiādes, skates, konkursus un zinātniskos lasījumus
 • Izstrādāt iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus izglītības jomā
 • Konsultēt lietotājus darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS)
 • Sistematizēt un analizēt mācību procesa rezultātus

Prasības pretendentiem

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Darba pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1 līmenis)
 • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
 • Teicamas iemaņas darbā ar datortehniku, prasme strādāt ar informācijas sistēmu VIIS
 • Prasme strādāt ar normatīviem aktiem un izstrādāt dokumentus
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē
 • Labas saskarsmes prasmes, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, strādāt komandā un uzņemties atbildību

Pieteikuma dokumenti

 • Motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401

Pieteikumu ar norādi „Galvenā speciālista - metodiķa amatam” var  iesniegt līdz 2024.gada 2. augustam:

 • personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās

pārvaldes darba laikā - Rīgas iela 2, Daugavpils

Atbilstošākie pretendenti uz darba interviju tiks uzaicināti telefoniski.

No 15. jūlija būs izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos