Vakance Demenes pagasta kultūras darba vadītāja amatam

AKTUĀLI

AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDE

Reģ.Nr.90000295873

izsludina vakanci

 DEMENES PAGASTA KULTŪRAS DARBA VADĪTĀJA amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1431 19)

Darba vietas adrese: Demenes kultūras nams, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads

Mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku
 • normālo darba laiku
 • mēnešalgu 871 EUR  
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi

Darba pamatpienākumi:

 • plānot un organizēt daudzveidīgus un mākslinieciski kvalitatīvus kultūras un izglītojošus pasākumus Demenes pagastā
 • veidot pasākumu norises plānus, rakstīt scenārijus, vadīt kultūras pasākumus, nodrošināt  pasākumu publicitāti 
 • organizēt amatiermākslas kolektīvu darbību
 • veikt nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un attīstības veicināšanu

Prasības pretendentiem:

 • izglītība, kas atbilst Kultūras centru likuma 6.panta trešās daļas prasībām
 • vēlama pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu īstenošanā
 • kultūras menedžmenta un kultūras mārketinga instrumentu pārzināšana
 • zināšanas un izpratne par amatiermākslas tradīcijām, par Latvijas kultūras procesiem, Dziesmu un deju svētku kustību
 • labas publiskās uzstāšanās prasmes, pārliecināšanas un komunikācijas prasmes
 • prasme strādāt ar digitāliem rīkiem un sociālajiem medijiem
 • teicamas iemaņas darbā ar datortehniku

Pieteikuma dokumenti:  

 • motivācijas vēstule
 • CV
 • izglītības dokumentu kopijas
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401

Pieteikumu ar norādi „Demenes pagasta Kultūras darba vadītāja amatam” var  iesniegt līdz 2024.gada 25.jūnijam:

 • personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes darba laikā – Dobeles iela 30, Daugavpils
 • iesūtīt elektroniski uz e-pastu: vakance.kultura@augsdaugavasnovads.lv

Atbilstošākie pretendenti uz darba interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Vakance Naujenes kultūras centra vadītājam